Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

“Κέρκυρα 180 μοίρες” για την εκδήλωση του Παρατηρητηρίου για τα απορρίμματα.

Είναι τιμή και χαρά μας να στηρίζουμε εξαιρετικά αξιόλογες πρωτοβουλίες πολιτών όπως αυτή της δημιουργίας του Παρατηρητηρίου Απορριμάτων Κέρκυρας. Η Κέρκυρα 180˚ όχι μόνο υποστήριξε αλλά συμμετείχε στο Παρατηρητήριο με ιδρυτικά μέλη από την πρώτη κιόλας συνάντηση. Ξέρουμε ότι τέτοιου είδους κινήσεις, προερχόμενες από ενεργούς πολίτες, είναι κλειδί για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων της πόλης και του νησιού μας.

Είναι ήδη γεγονός η 1ης Ημερίδα Διαχείρισης Απορριμμάτων, με διοργάνωση του Παρατηρητηρίου Κέρκυρας στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στις 19 Οκτωβρίου 2019 με θέμα: «Η σύγχρονη ευρωπαϊκή διάσταση στη διαχείριση των απορριμμάτων. Μπορεί η Κέρκυρα να γίνει μοντέλο της;» στην οποία έλαβαν μέρος ως προσκεκλημμένοι ομιλητές οι κ.κ. Α. Μαυρόπουλος, V. Veras, J-M. Tost i Borras, Χ. Μουρκάκος και Σ. Αργυρόπουλος, μεταφέροντας την εμπειρία αλλά και σύγχρονη γνώση τους στο ζήτημα της διαχείρησης απορριμμάτων.

Εκτός από την εξαιρετικά ενθαρρυντική μεγάλη ανταπόκριση πολλών Κερκυραίων πολιτών, που γέμισαν την αίθουσα του Επιμελητηρίου το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι των πολιτικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων της Κέρκυρας, και φυσικά εθελοντές των «Πράσινων Γωνιών» το “εξαιρετικά επωφελές κοινωνικό έργο των οποίων” -όπως δήλωσαν ένθερμα οι προσκεκλημμένοι ομιλητές- αποτέλεσε το λόγο για τον οποίο επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον οι ομιλητές ώστε αφενός να αποδεχτούν την πρόσκλησή του Παρατηρητηρίου για έλευση στην Κέρκυρα με αποκλειστική τους οικονομική δαπάνη και αφετέρου να βιώσουν από κοντά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί επιτυγχάνουν υποδειγματικά ένα υψηλό επίπεδο διαχείρισης απορριμμάτων, που οι περισσότεροι Δήμοι στην Ευρώπη και κύρια στην Ελλάδα δεν έχουν καταφέρει να οργανώσουν.

Τα συμπεράσματα της ημερίδας με γενικό ή ειδικό ενδιαφέρον για την Κέρκυρα συνοψίζονται στα παρακάτω:

Απαρχή της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων είναι η πολιτική βούληση, η κοινωνική συναίνεση και η διαφάνεια στο σύστημα διαχείρισης.
Έμφαση στην πρόληψη και στην ανάπτυξη στρατηγικών μείωσης πλαστικού και μη ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και στην επανάχρηση μετά την ποιοτική αναβάθμιση των προς απόρριψη μεταχειρισμένων προϊόντων.
Στρατηγική επιλογή με το μικρότερο κόστος αποτελεί η Διαλογή στη Πηγή με το σύστημα πόρτα-πόρτα με ταυτόχρονη καταγραφή ποσοτικών στοιχείων και εφαρμογή αναλογικών οικονομικών κινήτρων και αντικινήτρων.
Άμεση ανάγκη χωριστής συλλογής και διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων (βιοαποβλήτων).
Αυξανόμενη ανακύκλωση κατ΄ ελάχιστον τεσσάρων ρευμάτων (πλαστικό-χαρτί-γυαλί-μέταλλο).
Ανάκτηση (δέσμευση) ενέργειας όπου αυτή είναι δυνατή.
Δραστική μείωση των υπολειμμάτων σε ποσοστό μικρότερο του 10%.
Αυστηρή συλλογή μπάζων λόγω όγκου και επικινδυνότητας και αξιοποίησή τους ως φυσικούς πόρους.
Οι θέσεις και προτάσεις των ομιλητών για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στην Κέρκυρα ήταν οι εξής:

Η επένδυση στο προγραμματιζόμενο εργοστάσιο σύμμεικτων απορριμμάτων θεωρείται ξεπερασμένη λόγω του αυξημένου κόστους ταφής και των ιδιαίτερα χαμηλών ποσοστών ανάκτησης υλικών (< 8-10%) καθώς και της ανακολουθίας της συγκεκριμένης επιλογής αναφορικά με τους στόχους και τις κατευθύνσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα χρόνια, γεγονός που επιφέρει τα γνωστά βαριά πρόστιμα. Μετά το 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση δε χρηματοδοτεί πλέον εργοστάσια αυτού του τύπου καθώς έχουν κριθεί ασύμφορα και αναποτελεσματικά.
Η προσωρινή μεταφορά απορριμμάτων σε νόμιμο αποδέκτη εκτός Κέρκυρας για τα επόμενα 1 ως 3 χρόνια είναι μέτρο προς τη θετική κατεύθυνση λόγω της προφανούς έλλειψης χώρων υγειονομικής ταφής. Η πρόταση αυτή οφείλει να γίνει σε συνδυασμό με την άμεση εφαρμογή της Διαλογής στην Πηγή, που αποτελεί τη λύση κλειδί για την επίτευξη των υψηλών ποσοστών ανακύκλωσης στη βάση των ευρωπαϊκών οδηγιών.
Πρόταση για κατασκευή τριών (3) μονάδων κομποστοποίησης μέσα σε έξι (6) μήνες και έναρξη της συλλογής των οργανικών αποβλήτων (45% του συνόλου των Α.Σ.Α.) σε όλο το νησί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Πρόταση για κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.), το οποίο θα δέχεται για περεταίρω διαλογή τα απορρίμματα μετά την Διαλογή στην Πηγή. Προς αυτήν την κατεύθυνση συστήνεται η αξιοποίηση και υποστήριξη των υφισταμένων πράσινων γωνιών ανακύκλωσης.
[Πρόταση “zero waste”] Η Ευρωπαϊκή Ένωση διερευνά την περίπτωση ένταξης, εναρμόνισης και χρηματοδότησης ενός νησιού με τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά και οικονομικά μεγέθη της Κέρκυρας ώστε να αποτελέσει πρότυπο διαχείρισης απορριμμάτων (βλ. συμπεράσματα) με μηδενικό υπόλειμμα (zero waste). Η Κέρκυρα προτείνεται αφενός λόγω της αναμφισβήτητης ανάγκης για ορθολογική διαχείριση και αφετέρου λόγω της λειτουργίας των «Πράσινων Γωνιών», οι οποίες αν υποστηριχτούν μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην βιωματική εκπαίδευση και απόκτηση της αναγκαίας περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών σχετικά με τη Διαλογή στην Πηγή.
Η διεκδίκηση εκ μέρους κάθε Δημοτικής Αρχής της αναλογούσας επιδότησης από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης που δικαιούνται οι πολίτες που συμμετέχουν στις «Πράσινες Γωνιές». Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αυξήσει τα ποσοστά της ανακύκλωσης και θα προωθούσε τη Διαλογή στην Πηγή.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΤΟΠΙΚΑ