Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

19 Νοεμβρίου Συνέδριο για την βιώσιμη πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη.

Το Συνέδριο “Βιώσιμη Πολιτιστική και Τουριστική Ανάπτυξη: Πολιτιστικές Διαδρομές” που οργανώνει η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού, στο πλαίσιο του έργου POLYSEMI του διασυνοριακού προγράμματος Interreg Ελλάδας-Ιταλίας, έχει στόχο να ενηµερώσει σχετικά µε την αυξανόµενη σηµασία της Δηµιουργικής Οικονοµίας, να παρουσιάσει τα υπάρχοντα εργαλεία ώστε να βοηθήσει στον σχεδιασμό, στην εξεύρεση χρηματοδότησης και στην υλοποίηση Βιώσιμων Πολιτιστικών Διαδρομών. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα, στην Ιόνια Ακαδημία στις 19 Νοεμβρίου.
Σύντομα θα σας στείλουμε το πρόγραμμα του συνεδρίου​.


Γενικά, οι άξονες για τις θεματικές του συνεδρίου είναι:
Α. Στρατηγική: Η αναζήτηση των όρων για την ανάπτυξη του σκεπτικού και των δράσεων μιας πολιτιστικής Διαδρομής είναι αυτές που διασφαλίζουν την βιωσιμότητα της, ελαχιστοποιούν τους κινδύνους και εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες δημιουργίας προστιθέμενης πολιτιστικής αλλά και τουριστικής αξίας. Κυρίαρχο στοιχείο μιας σωστής στρατηγικής με ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι ο σωστός χωρικός εντοπισμός, η συνεκτική ιδέα της Διαδρομής, ο εντοπισμός του κοινού στο οποίο απευθύνεται, η τεκμηριωμένη ανάλυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, ο εντοπισμός των ευκαιριών ανάπτυξης αλλά και η διασφάλιση των απαραίτητων συνεργειών στην τοπική κοινωνία.
Β. Σχεδιασμός: Στο πλαίσιο σχεδιασμού μας Διαδρομής, συνδέεται άρρηκτα ο Πολιτισμός και ο Τουρισμός με την τοπική παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Στόχος μιας βιώσιμης Διαδρομής είναι να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη μιας ορισμένης περιοχής τόσο πολιτιστικά όσο και οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Ο επιτυχής σχεδιασμός και στη συνέχεια η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δράσης πολιτιστικής Διαδρομής προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία πολλών ”εταίρων”, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που επιβάλλει η προστασία αλλά και η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
Γ. Marketing:
Είναι απαραίτητη η κατάρτιση ενός αρχικού marketing plan με πρόταση για branding, που θα καθιέρωνει την «ταυτότητα» μιας Διαδρομής, η οποία θα είναι ένα επώνυμο τουριστικό προϊόν. Παράλληλα θα υποδεικνύει τις δράσεις προβολής, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας και προώθησης του Μάρκετινγκ, Νέα Μέσα και Νέες τεχνολογίες, προκειμένου να δικτυωθούν πολιτιστικά και τουριστικά αναξιοποίητες περιοχές, ώστε να προκύψουν πολλαπλά οφέλη στην οικονομία, την εκπαίδευση, τον τουρισμό αλλά και τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού.
Δ. Χρηματοδότηση: Είναι απαραίτητη η αξιοποίηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και εργαλείων για την εξεύρεση εθνικών ή/και κοινοτικών πόρων και την ομαλή υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου μιας πολιτιστικής διαδρομής, σε βραχυπρόσθεσμο και μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Ε. Υλοποίηση:
Πέρα από τον σχεδιασμό, η τελική υλοποίηση είναι αυτή που καθορίζει την επιτυχία μιας Διαδρομής. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι η εφαρμογή ενός τεκμηριωμένου επιχειρησιακού σχεδίου με ενσωμάτωση καινοτόμων πρακτικών, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες κάθε τοπικής κοινωνίας, αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας. Για να γίνει αυτό απαιτούνται στοχευμένες δράσεις για βελτίωση-αξιοποίηση υποδομών, ανάπτυξη ακροατηρίου, ανάδειξη φυσικών πόρων, ανάπτυξη δεξιοτήτων και εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών.​

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΤΟΠΙΚΑ