Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου στις 18.00 μ.μ εκδήλωση στο Επιμελητήριο στο πλαίσιο του έργου TeleICCE.

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σας ενημερώνει για την εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου TeleICCE στο οποίο εταίρος είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο προωθεί την «υιοθέτηση καινοτόμων μοντέλων επιχειρηματικών σχέσεων τηλεργασίας, καθώς και MOOC για την ανάπτυξη δεξιοτήτων» ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ και την απασχόληση των επαγγελματιών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 μ.μ. στην Αίθουσα Επιμελητηρίου Κέρκυρας, Αριστοτέλους 2 & Καποδιστρίου και απευθύνεται κυρίως σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων του επιμελητηρίου που είτε ήδη χρησιμοποιούν είτε επιθυμούν να εντάξουν στην επιχείρησή τους νέα ψηφιακά εργαλεία (Συστήματα Τηλεργασίας (Freelancing platforms) και Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης (MOOC platforms)).

Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι να επιτευχθεί ένα σχέδιο όσον αφορά τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιχειρηματιών στα ψηφιακά εργαλεία.

Το έργο TeleICCE «Προώθηση της τηλεργασίας και της μαζικής ανοιχτής ηλεκτρονικής μάθησης (MOOC) για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας συστάδων επιχειρήσεων και της απασχόλησης» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VA Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020. Συντονιστής εταίρος στο έργο είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και στη κοινοπραξία συμμετέχουν το Επιμελητήριο Αχαΐας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Ινστιτούτο κατάρτισης επιχειρηματικών φορέων του Μπάρι, η Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Ιταλίας – Τμήμα Μπρίντιζι.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ