Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου Τακτική Γενική συνέλευση των εφοριακών της Κέρκυρας.

Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 θα
πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας η ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας και παρακαλούμε για τις δικές σας
ενέργειες προς ενημέρωση του κοινού.
Ειδικότερα, για την αποφυγή ταλαιπωρίας, ασκόπων μετακινήσεων, αλλά και
για τον καλύτερο προγραμματισμό των υποχρεώσεών του, παρακαλείται το
κοινό να προγραμματίσει τις συναλλαγές του με τη ΔΟΥ την ημέρα αυτή
μέχρι την 10.00΄ .
Επισημαίνουμε ότι οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που
τυχόν λήγουν κατά την ως άνω ημέρα, παρατείνονται σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 1026510/1658/370/Α0014/ΠΟΛ.1101/19-03-2002 (Β΄524) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ