Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Το Παρατηρητήριο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κέρκυρας για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων

Το Παρατηρητήριο Διαχείρισης Απορριμμάτων εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης να δρομολογήσει την προσωρινή μεταφορά και διαχείριση ποσότητας σύμμεικτων απορριμμάτων της Κέρκυρας στις εγκαταστάσεις της Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ) για ένα μέγιστο διάστημα τριών ετών. Το Παρατηρητήριο υποστήριξε τόσο το προ εξαμήνου αντίστοιχο αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ψηφίσματος του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Τεμπλονίου προς τον ενιαίο τότε Δήμο Κέρκυρας, όσο και με την οργάνωση ειδικής ενημερωτικής εκδήλωσης-συζήτησης με κοινωνικούς φορείς τον περασμένο Αύγουστο.
Ταυτόχρονα όμως, εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του α) για το ανεπίλυτο, οξύ και αχαρτογράφητο ως αυτή την στιγμή, περιβαλλοντικό ζήτημα από την παραμονή πέραν του έτους δεμάτων με απορρίμματα και χύδην (χωρίς υγειονομική ταφή) απορριμμάτων που έχουν εναποτεθεί στο Τεμπλόνι και στην Λευκίμμη, β) για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμα μια ολοκληρωμένη πρόταση διαχείρισης για το σύνολο των απορριμμάτων που παράγονται κάθε χρόνο (>65.000tn) αλλά μόνον του μέρους αυτών που θα μεταφερθούν (23.700tn) και, γ) για την αποτελεσματικότητα, το κόστος κατασκευής και τη χωροθέτηση τόσο της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) όσο του νέου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) που προωθούνται στο νησί μας.
Σημειώνουμε επίσης ότι έως σήμερα, δεν έχουν ανακοινωθεί ή εκδηλωθεί παράλληλες δράσεις εκπόνησης ή/και εφαρμογής ενός συνολικού σχεδίου δράσης προς την κατεύθυνση της Διαλογής στην Πηγή και της Ανακύκλωσης, το οποίο οφείλει να λαμβάνει υπόψη του το έργο και τη δυναμική των υφιστάμενων Πράσινων Γωνιών του νησιού μας, γεγονός που τις κατέστησε διεθνώς γνωστές για την δράση τους. Εκτιμούμε πως οι Δήμοι της Κέρκυρας έχουν ισχυρό κίνητρο εύρεσης του τρόπου προσμέτρησης της ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται στις Πράσινες Γωνιές της και να διεκδικήσουν το αντιστοιχούν ποσό επιδότησης από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.) επ’ ωφελεία των Δημοτών τους. Επιπρόσθετα με την εισαγωγή κινήτρων, όπως της επιστροφής αναλογίας δημοτικών τελών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων λόγω της επιτευχθείσας εκτροπής από το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, βάζουμε στέρεες βάσεις για τα αναγκαία αυξημένα ποσοστά ανακύκλωσης ενόψει των προβλεπόμενων στόχων (>50%) για το 2020.
Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή του Παρατηρητηρίου χαιρετίζει την πρόταση της Γενικής Γραμματέως του Συνδέσμου Δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Municipal Waste Europe) Κας Vanya Veras για τη μετατροπή της Κέρκυρας σε νησί πρότυπο διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων (στερεών και υγρών) στη βάση της φιλοσοφίας των «μηδενικών αποβλήτων» (zero waste) και την αποστολή σχετικών προσκλήσεων για την συμμετοχή των τεσσάρων Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας σε ειδική συνάντηση εργασίας στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2019 στις Βρυξέλλες, με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής την 24η Νοεμβρίου 2019. Η δυνατότητα συμμετοχής στη συνάντηση αυτή μαζί με Δήμους από 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί μια πρώτη συνεισφορά του Παρατηρητήριου στην κοινή προσπάθεια που έχει την αφετηρία στην επιτυχημένη ημερίδα που διοργάνωσε στις 19 Οκτωβρίου 2019 στο Επιμελητήριο Κέρκυρας. Στις Βρυξέλλες, οι απεσταλμένοι των Δήμων μας θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν σύγχρονη τεχνογνωσία ανταλλάσσοντας απόψεις με ιδιαίτερα προχωρημένους συναδέλφους τους στην διαχείριση απορριμμάτων ενώ θα πληροφορηθούν άμεσα για τις δυνατότητες παροχής ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων σε πολιτικές ανακύκλωσης.
Το Παρατηρητήριο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κέρκυρας με απαρχή την συμμετοχή του στην ειδική συζήτηση του Δημοτικού Συμβούλιου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, όποτε αυτό οριστεί, έχει την ισχυρή πεποίθηση ότι θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια εφαρμογής σύγχρονων, αποτελεσματικών και περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων καθώς και προετοιμασίας της τοπικής κοινωνίας για την υιοθέτηση των πολιτικών εφαρμογής τους.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ