Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Ερώτηση Αλέκου Αυλωνίτη, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ για τα προβλήματα του Νοσοκομείου

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας
Θέμα: «Προβλήματα που αφορούν στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κέρκυρας»
Το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κέρκυρας, που όπως όλα τα Νοσοκομεία της χώρας αντιμετωπίζει σοβαρά λειτουργικά ζητήματα, την προηγούμενη τετραετία κατάφερε να αυξήσει σημαντικά το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό του και να αναβαθμίσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς τους πολίτες και την τοπική κοινωνία. Σήμερα, όμως αντιμετωπίζει θέματα που επηρεάζουν την λειτουργία του και χρήζουν άμεσης φροντίδας.

Πιο συγκεκριμένα:
Α)H διοίκηση του Νοσοκομείου συνήψε απευθείας ατομικές συμβάσεις εργασίας με εργαζόμενους της καθαριότητας, αποφεύγοντας την ανάθεση του έργου αυτού σε εργολάβους, με αποτέλεσμα έτσι την εξοικονόμηση πόρων, την αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την βελτίωση των όρων εργασίας και την αύξηση των αμοιβών τους. Οι συμβάσεις των 41 καθαριστριών και 3 τραπεζοκόμων λήγουν 31/12/2019.Το σχετικό αίτημα της Διοίκησης του Νοσοκομείου προς το ΑΣΕΠ για διενέργεια διαγωνισμού για την κάλυψη των θέσεων αυτών έχει απορριφθεί, διότι δεν υφίσταται εν ισχύ σχετική διάταξη από 1/1/2020. Έτσι φαίνεται, παρά τα αιτήματα του νοσοκομείου προς το υπουργείο, να μην υπάρχει καμία πρόβλεψη από πλευράς του Υπουργείου Υγείας για την προκήρυξη νέου διαγωνισμού πρόσληψης εργαζομένων ή την νομοθετική ρύθμιση για την ανανέωση των συμβάσεων τους. Επί πλέον δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ακόμη και για την διαδικασία ανάθεσης σε εργολάβο του έργου αυτού. Τούτο θα πρέπει να συνδυασθεί και με το γεγονός ότι τους πρώτους μήνες το νοσοκομείο θα λειτουργεί με τον καταρτισμένο προϋπολογισμό του 2019 , στον οποίο δεν υπάρχει κατανομή κονδυλίων καθαριότητας σε κωδικούς outsourcing.

Β) Στις 30/11/2019 λήγουν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε 5 επικουρικούς ιατρούς που πληρώνονται από το Προϋπολογισμό (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) του Υπουργείου Υγείας. Έχει ζητηθεί από τη διοίκηση του νοσοκομείου η ανανέωση της θητείας τους με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου. Επίσης εντός του 2020 λήγει η διάρκεια ακόμα 13 συμβάσεων εργασίας επικουρικών ιατρών και δημιουργείται εύλογη ανησυχία μήπως για το ενδεχόμενο μη ανανέωσης των συμβάσεων τους, λόγω έλλειψης σχετικής χρηματοδότησης.

Γ) Δεν έχουν ανανεωθεί οι συμβάσεις εργασίας 3 νοσηλευτών του ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) που έληξε η διάρκεια τους προ μηνός, με αποτέλεσμα λόγω έλλειψης επαρκούς προσωπικού να κινδυνεύει άμεσα με παύση λειτουργίας η 5η κλίνη ΜΕΘ. Δέον να σημειωθεί ότι η λειτουργία της παραπάνω 5ης κλίνης ΜΕΘ η οποία λειτουργεί επί δυο έτη, περιόρισε σημαντικότατα την διακομιδή σχετικών περιστατικών εκτός Κέρκυρας κατά 80%.

Δ) Έχει προκηρυχθεί τους τελευταίους 18 μήνες η κάλυψη 17 θέσεων μόνιμων ιατρών και αναμένεται η επαναπροκήρυξη τεσσάρων (4) ακόμα άγονων θέσεων. Εξ αυτών, λοιπόν, για τις 11 θέσεις, δεν έχει κινηθεί η διαδικασία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών των επιλεχθέντων, η οποία έχει ανασταλεί λόγω της διενέργειας των εθνικών εκλογών. Για τις 4 άγονες θέσεις δεν έχει επαναπροκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός, ενώ για τις υπόλοιπες 6 θέσεις οι σχετικές διαδικασίες προχωρούν με μεγάλη καθυστέρηση.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Ποιές πρωτοβουλίες προτίθεσθε να αναλάβετε ώστε να δοθεί άμεση λύση στα παραπάνω ζητήματα;
  2. Θα προβείτε σε νομοθετική ρύθμιση που θα καθιστά εφικτή την επαναπροκήρυξη των θέσεων εργασίας των εργαζομένων ΙΔΟΧ; Πως θα διασφαλιστεί η καθαριότητα του νοσοκομείου από 1/1/2020;
  3. Τι προτίθεστε να κάνετε ώστε να επανασυμπεριληφθεί και το νοσοκομείο Κέρκυρας σε συμβάσεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού μέσω του ΕΟΔΥ, και να μη κλείσει το 5ο κρεβάτι της ΜΕΘ;

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ