Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

H Τουριστική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο αλλάζει!!

H ανάγκη ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μονόδρομο προς αυτή τη κατεύθυνση σύμφωνα με την πρόεδρο του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου.

Τα μηνύματα είναι σαφή!!
H Τουριστική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο αλλάζει!!
Η ανάγκη ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μονόδρομο προς αυτή τη κατεύθυνση.
Η επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης απαντά στις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις με τρόπο που δημιουργεί αξία για την κοινωνία, το περιβάλλον και τις επιχειρήσεις.
(Value for money)
Οι SDGs ( 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης ) αποτελούν σήμερα μια παγκόσμια αναγνωρίσιμη και αποδεκτή πλατφόρμα δράσης, επικοινωνίας και επενδυτικών ευκαιριών που πρέπει να αξιοποιηθεί στη χώρα μας ώστε η έξοδος από την κρίση να επιτευχθεί στηριζόμενη στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης παντού αλλά ειδικά στην πιο σημαντική για όλους μας βιομηχανία στην Ελλάδα, τον Τουρισμό, όπως εγγυάται η επίτευξη των SDGs!!
Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης και των πολιτών, αλλά και η ένταξη των SDGs στις βαθμίδες τουριστικής εκπαίδευσης, αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους, δεδομένου του μεγέθους του εγχειρήματος και πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο, ώστε στην συνεργασία να προστεθεί και η δυναμική της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών.
Για την υποστήριξη των επιχειρήσεων προς αυτή την κατεύθυνση, η παγκόσμια κοινότητα έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες.
Είναι ώρα για ανάληψη δράσης και διαμόρφωσης συνεργατικών σχημάτων δημοσίων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών, ικανών ώστε να επιτύχουν την υιοθέτηση των SDGs σε επίπεδο της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας , των επιχειρηματικών πλάνων, αλλά και των ατομικών επιλογών!!
Ειδικότερα, για την χώρα μας καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική η διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα παρέχει επενδυτικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και καινοτομία, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική και οικονομική ευημερία.

Ως πρόεδρος του Ελληνικού οργανισμού τουρισμού, συμμετέχω ενεργά στον δημόσιο διάλογο σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης καθώς θεωρώ αναγκαία και επιτακτική την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, αλλά και την ανάδειξη αλλά και επιβράβευση καλών βιωσιμων πρακτικών στον τουρισμό !!!

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ