Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Η ΑΝΑΣΑ για τον Προϋπολογισμό 2020 της ΠΙΝ.

Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) για το έτος 2020, συνεχίζει να υφίσταται τις συνέπειες της υποχρηματοδότησης της Αυτοδιοίκησης (Περιφερειών και Δήμων) από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η υποχρηματοδότηση και η μειωμένη απόδοση των προβλεπόμενων πόρων στην αυτοδιοίκηση συνεχίζεται, με διακυμάνσεις, από το ξεκίνημα του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας (2010) μέχρι και σήμερα.

Η διεκδίκηση των παρακρατηθέντων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) για την ΠΙΝ είναι εκ των ουκ άνευ, γιατί πρόκειται πλέον για ποσά ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Η μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στον κρατικό προϋπολογισμό 2020 κατά 600 εκατομμύρια ευρώ, θα έχει νέες συνέπειες στο επίπεδο χρηματοδότησης της ΠΙΝ, μειώνοντας τη δυνατότητα εκτέλεσης αναγκαίων για την Περιφέρειά μας έργων.

Το Σχέδιο Δράσης της ΠΙΝ για την περίοδο 2020 ταυτίζεται με το πρόγραμμα της προηγούμενης περιφερειακής περιόδου, χωρίς ένταξη ούτε ενός νέου έργου. Και τούτο δείχνει χαρακτηριστικά δύο αναμφισβήτητες αλήθειες:

α) δείχνει την εξαιρετική αναπτυξιακή δυναμική του προηγούμενου προγράμματος, και

β) δείχνει την αδυναμία της νέας αρχής να δώσει κατ’ ελάχιστον μια οποιαδήποτε προοπτική που να καθορίζεται τόσο από τις δικές της προβλέψεις όσο και από τις νέες ανάγκες.

· Επισημαίνουμε την υπέρογκη διόγκωση εξόδων που αφορούν σε μετακινήσεις αιρετών, σε δημόσιες σχέσεις και εθιμοτυπία, σε μισθοδοσία συμβούλων και μετακλητών υπαλλήλων. Η υπέρογκη αύξηση τέτοιων δαπανών, ασφαλώς δεν εντάσσεται σε αναπτυξιακή λογική, αλλά αντίθετα σε κάλυψη αναγκών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων της νέας περιφερειακής αρχής και τακτοποίησης ημετέρων, που επιβαρύνουν τον Προϋπολογισμό.

· Επισημαίνουμε επίσης αδυναμίες ορθής συγκρότησης του Προϋπολογισμού που πιθανολογούν την απώλεια εσόδων, όπως για παράδειγμα την απουσία πρόβλεψης εσόδων από επιβληθέντα πρόστιμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, καθώς και τη μείωση του συνολικού προϋπολογισμού Δακοκτονίας.

· Επισημαίνουμε την αλλαγή των συντελεστών κατανομής των ΚΑΠ ανά Περιφερειακή Ενότητα, γεγονός που δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής, ούτε το μέγεθος και την κατάσταση του οδικού δικτύου που χρειάζονται παρεμβάσεις, αλλά κατανέμει τους ΚΑΠ μόνο με πληθυσμιακά κριτήρια, που φυσικά δεν μπορούν να αποδώσουν την ορθή εικόνα.

Για τους λόγους αυτούς η ΑΝΑΣΑ καταψήφισε το Σχέδιο Δράσης και τον Προϋπολογισμό 2020 της ΠΙΝ.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΩΝ

ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια Νησιά

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ