Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167-169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 4071/11-4-2012, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:30 με τηλεδιάσκεψη, για την επείγουσα λήψη αποφάσεων λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:
ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Κέρκυρας (ισόγειο)
Σ. Σαμάρα 13.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ: Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο – 21ης Μαΐου
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο – Αντ. Τζεβελέκη
προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1ο: Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και
επειγουσών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων,
εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων την 12-14/11/2019, συνέπεια της οποίας κηρύχθηκε
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Νομός Κέρκυρας, με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες
από την επέλευση του γεγονότος.
Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη – Σκορδίλη.
ΘΕΜΑ 3ο: Οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως εταίρος, στα Κέντρα
Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας για το έτος 2019.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.
ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 60-05/05-03-2019 απόφασης Περιφερειακού Συμβούλιου
Π.Ι.Ν. περί έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης ΠΙΝ και Δήμου ως προς το δεύτερο
συμβαλλόμενο μέρος το Δήμο Νότιας Κέρκυρας και αφορά το έργο «Διαμόρφωση γηπέδου 5X5
στα Κρητικά» Προϋπολογισμού 100.000,00 με ΦΠΑ.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Υποδομών και Μεταφορών
ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός αναπληρωτών μελών Περιφερειακού Συμβουλίου, για τη συγκρότηση
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) ανά Περιφερειακή Ενότητα.
Εισηγητής: α) Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη – Σκορδίλη.
Β) Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Γεώργιος Στασινόπουλος.
Γ) Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σραύρος Τραυλός
Δ) Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Ανδρέας Κτένας.
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.
ΘΕΜΑ 6ο: 11η Τροποποίηση προσχέδιου ετησίου προγράμματος δράσης 2019 – αποδοχές
χρηματοδότησης.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
ΘΕΜΑ 7ο: 15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΙΝ έτους 2019 , στην συνεδρίαση του Π.Σ.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής.
ΘΕΜΑ 8ο: Εισήγηση για την σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων και της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.
(ENTERPRISE GREECE).
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Νικόλαος Μουζακίτης

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΤΟΠΙΚΑ