Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων κατά την τελευταία συνεδρίαση

Οι αποφάσεις των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 24η έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, στις 02 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:300 μ.μ.
με τηλεδιάσκεψη.
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε κατά πλειοψηφία, εγκρίνει το αίτημα για πρόσληψη τακτικού προσωπικού δώδεκα
(12) θέσεων, όπως αυτό αποτυπώνεται δεδομένου ότι έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για την
κάλυψη της δαπάνης πλήρωσης των ως άνω θέσεων, τόσο για το έτος 2020 όσο και για κάθε
επόμενο έτος, ως η εισήγηση.
Αρ. αποφ.246-24/2019
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και
επειγουσών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων,
εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων την 12-14/11/2019, συνέπεια της οποίας
κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Νομός Κέρκυρας, με διάρκεια σύμβασης έως
οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε ομόφωνα, εγκρίνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων, κατηγοριών ΥΕ, ΔΕ και ΠΕ,
για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, που προέκυψαν εξαιτίας των
έντονων καιρικών φαινομένων την 12-14/11/2019 στην Κέρκυρα, και ειδικότερα στις
Δημοτικές Ενότητες Κερκυραίων, Φαιάκων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων και τις Κοινότητες
Οθωνών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων, στις πρώην κοινότητες Πεντατίου,
Χλομοτιανών, Αγίου Ματθαίου και Χλωμού της ΔΕ Μελιτιέων του Δήμου της Νότιας
Κέρκυρας, στις πρώην κοινότητες Περιβολίου, Αργυράδων, Κουσπάδων, Πετριτή και Αγίου
Νικολάου, της ΔΕ Κορισσίων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, στην κοινότητα Λευκίμμης της ΔΕ
Λευκίμμης του Δήμου της Νότιας Κέρκυρας και στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες από
την επέλευση του γεγονότος και ειδικότερα ενός (1) ατόμου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
γενικών καθηκόντων, ενός (1) ατόμου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού – Λογιστικού
ή Διοικητικών Γραμματέων, ενός (1) ατόμου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κλάδου ΠΕ
Γεωτεχνικών (Δασολόγων) και δύο (2) ατόμων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης όλων των
ειδικοτήτων.
Αρ. αποφ.247-24/2019
2
ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.: Οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως εταίρος, στα
Κέντρα Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας για το
έτος 2019.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε ομόφωνα, εγκρίνει την Οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως
εταίρος, στα Κέντρα Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής
Υγείας για το έτος 2019, ως η εισήγηση.
Αρ. αποφ.248-24/2019
ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 60-05/05-03-2019 απόφασης Περιφερειακού
Συμβούλιου Π.Ι.Ν. περί έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης ΠΙΝ και Δήμου ως προς
το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος το Δήμο Νότιας Κέρκυρας και αφορά το έργο «Διαμόρφωση
γηπέδου 5X5 στα Κρητικά» Προϋπολογισμού 100.000,00 με ΦΠΑ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε ομόφωνα, επί των παρόντων, εγκρίνει:
 Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 60-05/05-03-2019 απόφασης Περιφερειακού Συμβούλιου
Π.Ι.Ν. περί έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης ΠΙΝ και Δήμου ως προς το
δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος το Δήμο Νότιας Κέρκυρας και αφορά το έργο
«Διαμόρφωση γηπέδου 5X5 στα Κρητικά» Προϋπολογισμού 100.000,00 με ΦΠΑ. , ως
η εισήγηση.
 Το επισυναπτόμενο στην εισήγηση, σχέδιο προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων / Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και Δήμου Νότιας
Κέρκυρας με τίτλο «Διαμόρφωση γηπέδου 5X5 στα Κρητικά», ως η εισήγηση.
Αρ. αποφ.249-24/2019
ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.: Ορισμός αναπληρωτών μελών Περιφερειακού Συμβουλίου, για τη
συγκρότηση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) ανά Περιφερειακή
Ενότητα.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε κατά πλειοψηφία , ορίζει τους κάτωθι Περιφερειακού Συμβούλους ως αναπληρωτές,
για τη συγκρότηση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) ανά
Περιφερειακή Ενότητα , ως εξής :
Π.Ε. Κέρκυρας
Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Μιχαήλ
Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης
Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου
Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου
Π.Ε. Ζακύνθου
Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη
Π.Ε. Λευκάδας
Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου
Αρ. αποφ.250-24/2019
ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ.: 11η Τροποποίηση προσχέδιου ετησίου προγράμματος δράσης 2019 –
αποδοχές χρηματοδότησης.
3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε ομόφωνα, εγκρίνει την 11η Τροποποίησης προσχέδιου ετησίου προγράμματος
δράσης 2019 – αποδοχές χρηματοδότησης, ως η εισήγηση.
Αρ. αποφ.251-24/2019
ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ.: 15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΙΝ έτους 2019 .
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε κατά πλειοψηφία, εγκρίνει την 15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΙΝ έτους 2019
, στην συνεδρίαση του Π.Σ , ως η εισήγηση.
Αρ. αποφ.252-24/2019
ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ.: Εισήγηση για την σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων και της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.
(ENTERPRISE GREECE).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε κατά πλειοψηφία, εγκρίνει:
 Τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της
Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (ENTERPRISE
GREECE),ως η εισήγηση.
 Το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας
¨Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Ελληνικής Εταιρείας
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (ENTERPRISE GREECE),ως η
εισήγηση.
Αρ. αποφ.253-24/2019
ΘΕΜΑ 9ο E.Η.Δ.: Παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ι.Ν – Π.Ε.
Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλονιάς και τον Αθλητικό και Ποδοσφαιρικό Σύλλογο
Πυλαριακό για την υλοποίηση του έργου : “Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών
εγκαταστάσεων Γηπέδου Μακρυωτίκων ”, Δημοτικής Ενότητας Πυλαρέων.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει:
 Την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ι.Ν – Π.Ε. Κεφαλληνίας &
Ιθάκης, με τον Δήμο Σάμης και τον Αθλητικό και Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Πυλαριακό
για την υλοποίηση του έργου : “Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων
Γηπέδου Μακρυωτίκων ”, Δημοτικής Ενότητας Πυλαρέων.
 Το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο:
¨Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Μακρυωτίκων (Δ.Ε.
Πυλαρέων) σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4258/2014, μεταξύ των συμβαλλομένων
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Δήμου
Σάμης και Αθλητικού και Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Πυλαριακού.
Αρ. αποφ.254-24/2019
ΘΕΜΑ 10ο E.Η.Δ.: «Παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ι.Ν – Π.Ε.
Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλονιάς και τον Παλληξουριακό Αθλ. Όμιλο για την υλοποίηση
του έργου : “Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων βοηθητικού γηπέδου
Αγ.Αντωνίου Ληξουρίου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,
αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει:
 Την παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ι.Ν – Π.Ε. Κεφαλληνίας &
Ιθάκης με το Δήμο Ληξουρίου και τον Παλληξουριακό Αθλ. Όμιλο για την υλοποίηση
4
του έργου : “Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων βοηθητικού
γηπέδου Αγ. Αντωνίου Ληξουρίου, ως η εισήγηση.
 Το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Π.Ι.Ν – Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης με το Δήμο Ληξουρίου και τον Παλληξουριακό
Αθλ. Όμιλο με τίτλο ¨Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων
βοηθητικού γηπέδου Αγίου Αντωνίου Ληξουρίου (Δ.Ε. Παλικής ) σύμφωνα με το
άρθρο 25 του Ν. 4258/2014.
Αρ. αποφ.255-24/2019

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ