Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου με τηλεδιάσκεψη

Share:

Με 11 θέματα την ημερήσια διάταξη και 11 επαρωτήσεις συνεδριάζει την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων: Ακολουθεί η πρόσκληση:
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύει, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των
Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:
2
ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού).
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ: Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο – 21ης Μαΐου
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο – Αντ. Τζεβελέκη
προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα –
Τσαγκαροπούλου.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η : Υποβολή προτάσεων για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων στην
Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Ιόνιος Συμμαχία¨ κ. Σπυρίδωνας Σπύρου.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Ποιός και γιατί καθυστερεί την ολοκλήρωση του λιμανιού στον Πίσω Αετό
της Ιθάκης;
Επερωτών: O επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α. Για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος
Γαλιατσάτος.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Η τύχη του έργου «Στερέωση, προστασία και ανάδειξη του θολωτού τάφου
Τζαννάτων Πόρου Κεφαλληνίας».
Επερωτών: O επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α. Για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος
Γαλιατσάτος.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Η πορεία του έργου της Τουριστικής Προβολής της ΠΙΝ.
Επερωτών: O επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α. Για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος
Γαλιατσάτος.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Οι υποσχέσεις της Περιφερειάρχη για χρηματοδότηση της μεταφοράς
απορριμμάτων της Κέρκυρας.
Επερωτών: O επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α. Για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος
Γαλιατσάτος.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Για την ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού της Κέρκυρας.
Επερωτών: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα
Μπαλού.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 7η: Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη Ληξουρείου.
Επερωτών: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα
Μπαλού
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 8
η
: Συντήρηση Οδικού Δικτύου Κεφαλονιάς.
Επερωτών: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα
Μπαλού.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 9η: Ενέργειες για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων στις υποδομές
του ποδοσφαίρου.
Επερωτών: O Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης “Επτανησιακή Πρωτοβουλία”, κ.
Παναγιώτης Ποζίδης.
3
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 10η: Για γεωτρήσεις στο Ιόνιο για την εξόρυξη υδρογονανθράκων.
Επερωτών: O επικεφαλής της παράταξης ¨Ανυπότακτο Ιόνιο¨ κ. Στέφανος Σαμοΐλης.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 11η: Για το λιμάνι Κέρκυρας και τις μαρίνες Κεφαλονιάς και Ζακύνθου.
Επερωτών: O επικεφαλής της παράταξης ¨Ανυπότακτο Ιόνιο¨ κ. Στέφανος Σαμοΐλης.
ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση επί του κλαδεύματος ελαιοδένδρων.
Εισηγητής : Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αγροτικής Οικονομίας και
Ανάπτυξης Υπαίθρου, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.
ΘΕΜΑ 2ο: 12η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 – Αποδοχή
χρηματοδότησης.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
ΘΕΜΑ 3ο: 16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΙΝ έτους 2019.
Εισηγητής : Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου
Γενική Δ/νση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων για το έτος 2020.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου
Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το Γ’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου
Γενική Δ/νση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής.
ΘΕΜΑ 6ο: Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού. ( ΚΑΠ. Επενδύσεις).
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής.
ΘΕΜΑ 7ο: Συμμετοχή της Π.Ι.Ν. σε εκθέσεις προβολής αγροτικών προϊόντων, μέσω του
προϋπολογισμού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Γενική Διεύθυνση Τουρισμού, Παραγωγής & Ανάπτυξης.
ΘΕΜΑ 8ο: Παράταση για δύο χρόνια Προγραμματικής Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας
μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου ) και του Δήμου Ζακύνθου προς
υλοποίηση του έργου «Εκτέλεση εργασιών επισκευή ,συντήρηση, καθαρισμός, εξωραϊσμός στο
εθνικό,επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο ,καθαρισμοί σε κοίτες χειμάρων και ρεμάτων και
παρεμβάσεις πυροπροστασία.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ.Γεώργιος Στασινόπουλος.
ΘΕΜΑ 9ο: Αποχέτευση λυμάτων και βιολογικός Παξών.
Εισηγητής: O επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α. Για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος
Γαλιατσάτος.
4
ΘΕΜΑ 10ο: Οι αρνητικές εξελίξεις στο χώρο της Υγείας .Οι συνέπειες στη λειτουργία των
Νοσοκομείων στην Κέρκυρα Κεφ/νια, Ζάκυνθο , Λευκάδα και συνολικά στο επίπεδο παροχής
υγείας .
Εισηγητής: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨, κ. Αλεξάνδρα
Μπαλού.
ΘΕΜΑ 11ο: Έρευνα για εξόρυξη Υδρογονανθράκων: Ενημέρωση για διαδικασίες ερευνών,
προστατευόμενες περιοχές και σεισμικότητα στα Ιόνια Νησιά.
Εισηγητής: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Αντικαπιταλιστατική Αριστερά στα Ιόνια¨ κ.
Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη.
Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Νικόλαος Μουζακίτης

Previous Article

Ο Ιταλός Πρέσβης στο ιστορικό Δημαρχείο San Giacomo σε συνάντηση με τη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας

Next Article

Επερώτηση του συνδυασμού “Ανυπότακτο Ιόνιο” για την σεισμικότητα στο Ιόνιο

Σχετικά Άρθρα