Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Σωτήρη Κουρή για το κλάδεμα των ελαιοδέντρων

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου ο Αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Κουρής θα εισηγηθεί το θέμα σχετικά με το κλάδεμα των ελαιοδέντρων. Ακολουθεί η εισήγηση:

Εισήγηση επί του κλαδεύματος ελαιοδένδρων
Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255Α΄/17-10-2005), άρθρο 20, παρ.
  34 «περί απαγορεύσεως, εκριζώσεως και καταστρεπτικής κοπής ελαιοδένδρων εν τη
  νήσω Κερκύρας» σε συνέχεια των διατάξεων που αναφέρονται στο ίδιο θέμα (ΦΕΚ
  167Α΄/1918, ΦΕΚ 190Α΄/9-06-1926, ΦΕΚ 294Α΄/5-10-1933)
 2. Την υπ’ αριθμόν 105/2001 Ε’ Τμ. Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
  γνωμοδότηση σχετικά με το τι ορίζεται ως καταστρεπτική κοπή ελαιοδένδρων,
  απορρέουσα από την προηγούμενη νομοθεσία, και αναγνωρίζοντας την αρμοδιότητα
  των σχετικών υπηρεσιών του Δημοσίου
 3. Τις επιστημονικές μελέτες α) Του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
  περί «Χαρτογράφησης-οριοθέτησης αισθητικού ελαιώνα, ζωνών υψηλής και μεσαίας
  παραγωγικότητας Νομού Κέρκυρας» όπου σαφώς περιγράφονται επιστημονικά οι
  διακριτές διαδικασίες κλαδεύματος ελαιοδένδρων, β) Της επιστημονικής Ημερίδας
  «Το κλάδεμα της ελιάς στην Κέρκυρα», το 2004, με διοργανωτή την Νομαρχιακή
  Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας, Διεύθυνση Γεωργίας
 4. Την αλληλογραφία του έτους 2017, προς το Υπουργείο Αγροτικής
  Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εσωτερικών, Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και
  το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας
 5. Τις προηγούμενες αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας
  Ιονίων Νήσων, καθώς και την σχετική αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
 6. Την σημερινή παραγωγική κατάσταση του ελαιώνα Κέρκυρας, μέσω των
  διαπιστώσεων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των
  μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία της παραγωγής και της στήριξης του
  εισοδήματος των παραγωγών, αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας των ελαιουργείων
  της περιοχής
 7. Την προσπάθεια για εναρμόνιση των καλλιεργητικών πρακτικών μεταξύ
  των ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ώστε να δημιουργηθούν συγκεκριμένα
  ποιοτικά πρότυπα και πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις παραγωγικές δυνατότητες των
  δένδρων, αλλά και των περιβαλλοντικών/κλιματικών συνθηκών
 8. Την άποψη της υπηρεσίας ΔΑΟ Κέρκυρας που θα επισυναφθεί στην
  παρούσα εισήγηση
  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
  Με στόχο την γρήγορη ανάκαμψη της παραγωγικής κατάστασης των
  δένδρων, την αναστολή κάθε είδους επέμβαση κλαδέματος που οδηγεί/σκοπεύει
  στην πλήρη καρατόμηση και την μη ελεγχόμενη κοπή για την μακροπρόθεσμη
  ανανέωση των ελαιοδένδρων, επί ένα εξάμηνο από την έκδοση της απόφασης του
  Περιφερειακού Συμβουλίου.
  Επιτρέπεται μόνο α) το κλάδεμα διαμόρφωσης σε νεαρά δένδρα ή σε δένδρα
  που επανέρχονται μετά από καρατόμηση-πλήρη ανανέωση, β) το αναγκαίο κλάδεμα
  καρποφορίας (κλαδοκάθαρος), και γ) το ελεγχόμενο κλάδεμα ανανέωσης όπως
  επιστημονικά περιγράφονται τα παραπάνω σε εγκεκριμένες μελέτες και όπου οι
  επεμβάσεις είναι οι μικρότερες δυνατές και αποσκοπούν μόνο στην άμεση
  αποκατάσταση της παραγωγής σε όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό διάστημα.
  Οι αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΑΟΚ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καλούνται
  όπως εφαρμόσουν την απόφαση, με μέριμνα του Γενικού Διευθυντή Τουρισμού,
  Παραγωγής & Ανάπτυξης. Στο διάστημα αυτό των έξι μηνών θα δημιουργηθεί ειδική
  βάση δεδομένων-μητρώο, όπου θα καταχωρίζονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων
  για αυστηρό κλάδεμα-καρατόμηση. Με την αίτηση θα ακολουθεί έλεγχος των
  αρμόδιων υπηρεσιών πριν και μετά το αυστηρό κλάδεμα-καρατόμηση και επί πέντε
  χρόνια ώστε να διαπιστώνεται η επαναφορά του ελαιώνα σε παραγωγική κατάσταση
  και όχι η πλήρης εγκατάλειψή του. Σε αντίθετη περίπτωση θα καταγράφεται η
  παράβαση της κείμενης νομοθεσίας που επισύρει τις σχετικές κυρώσεις.
  Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι Νόμοι (ΦΕΚ 167Α΄/1918,
  ΦΕΚ190Α΄/9-06-1926, ΦΕΚ294Α΄/5-10-1933) περί απαγόρευσης της καταστρεπτικής
  κοπής των ελαιοδένδρων στη νήσο Κέρκυρα, εκτός από ειδικές περιπτώσεις με
  αίτηση των παραγωγών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες που εξετάζουν το σχετικό
  αίτημα και την αναγκαιότητα αυστηρών κλαδεμάτων ανανέωσης.
  Επίσης, όπου απαιτείται, θα ζητηθεί η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας,
  των θηροφυλάκων και δασοφυλάκων για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.
  Ο Αντιπεριφερειάρχης
  Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υπαίθρου

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ