Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Το Πανεπιστημιακό Μουσείο του Ιονίου Πανεπιστημίου

Στην Κέρκυρα πρόσφατα και έπειτα από τη δημοσίευση της αντίστοιχης απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 144/29.01.2019/τ.Β’), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο απέκτησε το δικό του μουσείο με την επωνυμία «Μουσειακές Συλλογές Ιονίου Πανεπιστημίου». Με αυτό τον τρόπο και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εντάσσει στη λειτουργία του έναν θεσμό, το Πανεπιστημιακό Μουσείο, που υφίσταται στην Ευρώπη ήδη από τον 17ο αιώνα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του Ashmolean Museum του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Αποτελεί μια ειδική κατηγορία μουσείων που φιλοξενούνται στους χώρους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και στοχεύουν στην προώθηση της γνώσης και στην γνωριμία/εξοικείωση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τους μουσειακούς χώρους.

Το Πανεπιστημιακό Μουσείο του Ιονίου Πανεπιστημίου στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου και περιλαμβάνει τις παρακάτω συλλογές:

Συλλογή Τυπογραφίας, η οποία αποτελείται από εκθέματα που σχετίζονται με την τυπογραφία και την ιστορία του βιβλίου, όπως τυπογραφικές μηχανές, μηχανήματα κοπής χαρτιού, τραπέζι βιβλιοδεσίας, μηχανές γραφείου, τυπογραφικά εργαλεία και εκτυπωτικές πλάκες τετραχρωμίας.
Συλλογή Ιστορίας του σχολείου και της εκπαίδευσης, με αυθεντικά αντικείμενα και αρχειακό υλικό που σχετίζεται με το σχολικό εξοπλισμό και τη λειτουργία των σχολείων της Κέρκυρας.
Συλλογή ψηφιακού Πολιτισμού, που περιλαμβάνει δημιουργίες εικονικής πραγματικότητας με τρισδιάστατη μοντελοποίηση για την αναπαράσταση τόσο του ανθρωπογενούς όσο και του φυσικού περιβάλλοντος. Τη συλλογή συνοδεύουν επιλεγμένα αντικείμενα και σκηνές ενδιαφέροντος με σύγχρονες τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, τεκμήρια τρισδιάστατης σχεδίασης και εκτύπωσης, καθώς και νέες καλλιτεχνικές μορφές οπτικοακουστικής έκφρασης και επεξεργασίας του ήχου και της εικόνας.
Σύμφωνα με την απόφαση της συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου η Επιστημονική Επιτροπή που έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Μουσείου αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Κωνσταντίνος Αγγελάκος, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Πρόεδρος.
Σταύρος Βλίζος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, ο οποίος ορίζεται και ο πρώτος Διευθυντής του Μουσείου.
Κωνσταντίνος Οικονόμου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής, μέλος.
Έλενα Χαμαλίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας, μέλος.
Χρήστος Καρύδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος, μέλος.
Αποστολή του Μουσείου είναι να υποστηρίξει το εκπαιδευτικό έργο των σχολών και των τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και να ενισχύσει την επιστημονική έρευνα και μετάδοση της γνώσης τόσο στην πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για έναν φορέα που αποβλέπει στη δημιουργία νέων εμπειριών με γνώμονα το ανθρωποκεντρικό μοντέλο διαχείρισης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Βασική παράμετρος της μουσειακής πολιτικής του νέου μουσειακού οργανισμού είναι οι συμμετοχικές προσεγγίσεις που κρίνονται πια απαραίτητες για να μετατραπεί το μουσείο σε έναν οργανισμό που εμπλέκεται ενεργά στη ζωή της κοινότητας και ενδιαφέρεται να παράσχει βήμα στο κοινό, να δημιουργήσει μόνιμους δεσμούς με αυτό, να βελτιώσει την πρόσβαση και να ενθαρρύνει την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή από την κοινότητα. Για να επιτευχθεί αυτό, το Πανεπιστημιακό Μουσείο θα βρίσκεται σε έναν συνεχή διάλογο με την κοινωνία μέσω του οποίου θα προσεγγίζονται όλα τα ζητήματα λειτουργίας του.

Με στόχο την εξωστρέφεια ο νέος οργανισμός θα επιδιώξει αφενός τη συνεργασία με συγγενείς φορείς στην Κέρκυρα, την Ελλάδα και το εξωτερικό, και αφετέρου την ένταξή του στο εθνικό και τα διεθνή δίκτυα πανεπιστημιακών μουσείων, όπως π.χ. το ευρωπαϊκό δίκτυο πανεπιστημιακών μουσείων UNIVERSEUM. Ήδη το Μουσείο του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει καταχωριστεί στον χάρτη του παγκόσμιου φορέα των Πανεπιστημιακών Μουσείων UMAC (International committee for university museums and collection). Επιπλέον, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του το Μουσείο είναι συνεργαζόμενος φορέας στο ερευνητικό πρόγραμμα CityTrails που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΤΟΠΙΚΑ