Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Επερώτηση ΑΝΑΣΑ για την πορεία της Τουριστικής προβολής.

Επερώτηση, την 8η αυτή τη φορά, κατέθεσε ο συνδυασμός της ΑΝΑΣΑ προς την Περιφερειάρχη Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου για την πορεία της τουριστικής προβολής. Ακολουθεί η επερώτηση:

“Επερώτηση 8η. Η πορεία του έργου Τουριστικής Προβολής της ΠΙΝ.

Προς κ. Περιφερειάρχη

Αναφερόμαστε

  1. στην υπ’ αριθμ. 201-20/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Α.Δ.Α: 7XΔΟ7ΛΕ-Κ17),
  2. στην υπ’ αριθμ. 1038-49/27-11-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ7ΒΘ7ΛΕ- 5ΛΛ),
  3. καθώς και στην σχετική Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου κατά την συνεδρίαση της 02/12/2019.

Με το πρώτο σχετικό, τροποποιήθηκε το ΠΔΕ των Δράσεων Τουριστικής Προβολής ΠΙΝ με Κ.Ε. 2018ΕΠ0220010, το οποίο εκείνη τη στιγμή (με στοιχεία της 09/09/2019), παρουσίαζε υπόλοιπο 131.827,20 €.

Από το ποσόν αυτό, μεταφέρθηκαν σε αντίστοιχες δράσεις τα παρακάτω ποσά:

Στο Υποέργο 1 (Συμμετοχή σε τουριστ. εκθέσεις… +70.000,00 €

Στο Υποέργο 3 (Μετφ. Τουριστ. Υλικού.. +15.000,00 €

Στο Υποέργο 4 (Μετακινήσεις Προσωπικού…) + 20.200,00 €

Σύνολο 105.200,00 €

Δηλαδή το 95% των παραπάνω υπολοίπων, μεταφέρθηκε σε συγκεκριμένη δράση (ή αν θέλετε σε συγκεκριμένες): Εκθέσεις – Μεταφορά Υλικού – Μετακινήσεις Προσωπικού ΠΙΝ.

Επειδή το έργο είναι συνεχιζόμενο, το μεγαλύτερο μέρος των ως άνω ποσών μεταφέρεται στο 2020.

Με το δεύτερο σχετικό (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής), με την οποία κατανεμήθηκε ανά Υποέργο το νέο Πρόγραμμα 2020 και το αντίστοιχο νέο ποσόν των 300.400,00 € και όχι των 350.000,00 € (το ορθόν), παρατηρείται ότι:

Στο Υποέργο 1 (Συμμετοχή σε Εκθέσεις…), το διατιθέμενο ποσόν είναι 185.400,00 €.

Στο Υποέργο 4 (Μετακινήσεις Προσωπικού ΠΙΝ, αλλά και ρητή προσθήκη μετακινήσεων της Περιφερειάρχη και του αρμόδιου Γενικού Διευθυντού!!!), το διατιθέμενο ποσόν είναι 60.000,00 €.

Τα δύο παραπάνω ποσά, αθροιζόμενα, ξεπερνούν το 70% του συνολικού ποσού των 350.00,00 €, το οποίο τελικά είναι και το ορθόν ποσόν του έργου.

Για δε το Υποέργο 5, που προβλέπει την φιλοξενία δημοσιογράφων, φωτογράφων, υπεύθυνων δημοσίων σχέσεων, προσωπικοτήτων από το χώρο της Τέχνης και του Αθλητισμού, δαπάνες ξενάγησης, μεταφοράς, ακόμα και αεροπορικών εισιτηρίων, σίτισης, διανυκτέρευσης, αλλά και Press & Media Trips, Bloggers Activation, Tour Operators, εκπροσώπους αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εταιρειών, Γραφεία Δημοσίων Σχέσεων, Ψηφιακής προβολής, καθώς και για ειδικά αναμνηστικά δώρα (αξιοπρεπή κατά τεκμήριον), προβλέπεται μόλις το (αστείο ) ποσόν των 15.000,00 €!!

Τέλος για το Υποέργο 6 (Διαφημιστική Προβολή), προβλέπεται μόλις το ποσόν των 40.000,00 €!

Δεν αναφέρεται κανένα άλλο Υποέργο, ενώ όλα τα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνουν και τον ΦΠΑ.

Παρατηρούμε ότι ενώ αναφέρεται, έμμεσα, η χρήση Γραφείων Δημοσίων Σχέσεων του Εξωτερικού, δεν προβλέπεται επί της ουσίας αντίστοιχο ποσόν.

Στην Απόφαση δε του πρόσφατου Περιφερειακού Συμβουλίου, επαναλαμβάνονται τα παραπάνω ποσά και επί πλέον τα Υποέργα 2 και 3, τα οποία είναι ισόποσα, 24.800,00 €, έκαστο, για Δημιουργία και παραγωγή υλικού και μεταφορά αυτού αντίστοιχα.

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο ότι, αντί η ΠΙΝ να προχωρήσει προς τα εμπρός, σύμφωνα μάλιστα με τα “ευαγγελιζόμενα” βαρύγδουπα από την νέα Περιφερειακή αρχή περί νέου δήθεν μοντέλου και λοιπών άλλων “αναβαθμίσεων” στο πλαίσιο του βερμπαλιστικού μιμητισμού, γίνεται το αντίθετο. Βαδίζουμε ολοταχώς σε απαξιωμένα (επιστημονικά και πρακτικά) πρότυπα, όχι μόνον του εγγύς , αλλά και του πρότερου παρελθόντος, που είναι οι εκθέσεις.

Πριν από το 2010, που οι σημερινές τεχνολογίες (ψηφιακές και ηλεκτρονικές) δεν ήταν στα σημερινά επίπεδα, οι τότε μελετητές, κατέτασσαν τις τουριστικές εκθέσεις σε ποσοστό αποδοτικότητας στο 0,70 έως το 1% του συνόλου της τουριστικής προβολής ενός προορισμού.

Σήμερα πόσο άραγε τις κατατάσσουν;

Ως περιφερειακή αρχή της ΑΝΑΣΑ συμμετείχαμε βέβαια σε συγκεκριμένες τουριστικές εκθέσεις, για τις οποίες υπήρχαν ειδικοί λόγοι (αντιπροσωπευτικότητα σύμφωνα με την δυναμική των αγορών μας, επαγγελματικά ραντεβού μέσω των Γραφείων Δημοσίων Σχέσεων σε Γερμανία, Ιταλία και Σερβία, συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες και μεγάλα ΜΜΕ, κλπ).

Πλην όμως, με τα λιγότερα κατά το δυνατόν κόστη, τόσο σε περίπτερα, όσον και σε μετακινήσεις προσωπικού. Αυτό μεταφράστηκε περίπου στο ποσόν των 90.00,00 € κατ’ έτος σε περίπτερα και μετακινήσεις προσωπικού και πολιτικών προσώπων!

Πράγματι, βλέπουμε να αναβιώνει το εφιαλτικό “PERIFERIA TOURS”, όπως είχε καθιερωθεί από το 1998 έως το 2013. Αντί να αυξάνεται το “incoming” (εισερχόμενος τουρισμός), αυξάνονταν το “Outgoing” (εξερχόμενος Τουρισμός).

Διερωτώμεθα, με ποια χρήματα θα γίνονται εφ εξής οι λοιπές σύγχρονες δράσεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τα τελευταία 5 χρόνια να φέρουν τα Ιόνια Νησιά από την αφάνεια στην επιφάνεια;

Μήπως πήγαμε ποτέ σε τουριστική έκθεση της Ισπανίας για να έχουμε τις ήδη δρομολογημένες πτήσεις για το 2020 Μαδρίτη – Κέρκυρα και Μαδρίτη – Κεφαλονιά;

Μήπως πήγαμε (τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον) στη Γαλλία, που η Γαλλική αγορά ανεβαίνει συνεχώς;

Μας είδαν όμως εκατομμύρια μάτια από την Google και το Youtube, το CNN και το TRAVEL CHANNEL, καθώς και επιλεκτικά περιοδικά, από επιτόπιες επισκέψεις καθιερωμένων δημοσιογράφων (μέσω της Marketing Greece, κλπ), ψηφιακή καμπάνια με την LE FIGARO, κλπ

Επίσης, τι γίνεται με τον διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που προβλέπεται από την ΙΟΝ 30 και αφορά τρία υποέργα αυτής, τα οποία θα δώσουν ώθηση στην ΠΙΝ, με τα παρακάτω στοιχεία, και τον οποίο σας έχουμε επανειλημμένα επισημάνει;

Ενημέρωση από ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

Δελτίο ή έγγραφο: Αίτημα Ελέγχου Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων (Προέγκριση).

Ενέργεια: Υποβολή Αιτήματος Προέγκρισης

Αφορά: Κωδικός MIS: 5008068 AA: 5228 έκδοση: 1.0 – Έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο «Δημιουργία επικοινωνιακής πλατφόρμας και ανάπτυξη περιεχομένου» Α/Α 1 της Πράξης 5008068, για το Υποέργο «Ενέργειες & Δράσεις ψηφιοποίησης» Α/Α 7 της Πράξης 5008068, για το Υποέργο «Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης» Α/Α 8 της Πράξης 5008068.

Tίτλος πράξης: Δράσεις προβολής φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Π.Ι.Ν. 2017-2018 – Tίτλος υποέργου (από ΤΔΠ): Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

ΕΠ:13 – Άξονας 2 – Τίτλος Αξ: Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη.

Κωδικός πρόσκλησης: ΙΟΝ30 – AA: 1851

Ενέργεια Από: 2010006-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ημ/νία Ενέργειας: 21/08/2019

Αν εξελιχθεί αυτό, τότε θα είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί και η ΙΟΝ 76, η οποία μπορεί να δώσει το ποσόν των 800.00,00 € για τηλεοπτική και ψηφιακή προβολή;

Ταυτόχρονα, άλλες Περιφέρειες, σπεύδουν να πραγματοποιήσουν ψηφιακή προβολή, αλλά και τηλεοπτική, την στιγμή που η στάση σας μέχρι τώρα δείχνει να αποστρέφεστε.

Επερωτάσθε:

Πότε επιτέλους θα ασχοληθείτε με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της σύγχρονης τουριστικής προβολής που απαιτεί το επίπεδο της τουριστικής οικονομίας στα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ;”

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ