Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας

Με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας. Ακολουθεί η ημερήσια διάταξη:

“1. Ερωτήσεις – Ανακοινώσεις

 1. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» (Εισηγητές κ. Δήμαρχος και Σταμάτιος Πουλιάσης)
 2. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου» (Εισηγητές κ. Δήμαρχος και Σταμάτιος Πουλιάσης)
 3. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για την υλοποίηση συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών από το δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ως καθολικό διάδοχο του καταργηθέντος δήμου Κέρκυρας (Εισηγητές κ. Δήμαρχος και Σταμάτιος Πουλιάσης)
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης 150.000 € για προμήθεια απορριμματοφόρου από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης και εγγραφή του παραπάνω ποσού (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
 5. Κατανομή ποσού 2.000.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
 6. Βασικές αρχές κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 7. Συμμετοχή στο Σύνδεσμο του Δ.Ο.Π.Α.Π. Κέρκυρας (Εισηγητής ο κ. Παναγιώτης Παπαδάτος)
 8. Ορισμός μελών στο Σύνδεσμο του Δ.Ο.Π.Α.Π. και ανάκληση της με αριθμό 4-29/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. (Εισηγητής ο κ. Παναγιώτης Παπαδάτος)
 9. Συμμετοχή στο «Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας» και ανάκληση της με αριθμό 2-23 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητές : κ. Δήμαρχος και κ. Ελευθερία Μαλάτου – Γουδέλη)
 10. Ορισμός μελών στο «Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας» και αΑνάκληση της με αριθμό 4-30/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» (Εισηγητές : κ. Δήμαρχος και κ. Ελευθερία Μαλάτου – Γουδέλη)
 11. Δωρεάν παραχώρηση δυο αιθουσών του παλιού Δημαρχείου Κασσωπαίων στην Κερκυραϊκή Νεανική Πρωτοβουλία Γιμαρίου (Εισηγητής ο κ. Θεόδωρος Μαυρωνάς).
 12. Δωρεάν παραχώρηση τμήματος του Κοινοτικού Γραφείου Σινιών στο Δρομικό και Περιπατητικό Σύλλογο «ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ» (Εισηγητής ο κ. Θεόδωρος Μαυρωνάς).
 13. Λειτουργία διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων.
 14. Ορισμός εκπροσώπων γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
 15. Αρτιότητες οικοπέδων.

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ