Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας

Με 56 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου στις 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο κεντρικής Κέρκυρας στην αίθουσα “Ευαγόρας Παλληκαρίδης” στο Μον Ρεπό. Ακολουθεί η ημερήσια διάταξη:

“Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας, καλείστε στην 10η Συνεδρίαση, Τακτική, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό), στις 16 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Ανακοινώσεις.
 2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 3. Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 4. Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την Κοινωφελή Επιχείρηση «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας» ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. – Κ.Ε.Δ.Κ. (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 5. Μέτρα στήριξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που εργάζονται στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» κ. Ι. Μπορμπότης).
 6. Διορισμός από το «Δημοτικό Συμβούλιο Κερκυραίων» του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παράταξης «Πρώτα η Κέρκυρα» κ. Γεώργιος Καλούδης).
 7. Αποζημίωση Μελών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για τη συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 8. Έγκριση του από 29.3.2019 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών για το σεμινάριο με θέμα «Οι νέοι Δημοσιονομικοί έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 9. Έγκριση του από 12.4.2019 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών για τις υπηρεσίες «Επισκευή μπάρας στον χώρο στάθμευσης Κάτω Πλατείας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 10. Έγκριση των υπ’ αριθμ. α) 1-2/10.7.2018, β) 2-9/20.4.2017 και 6-9/8.9.2015 Πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 11. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9-25/6.12.2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Ερείκουσας» από 1η Ιουλίου έως 31 Ιουλίου 2019 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Ερείκουσας» από 1η Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου 2019 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Μαθρακίου» από 1η έως 28 Φεβρουαρίου 2019 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Μαθρακίου» από 1η έως 31 Ιουλίου 2019 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Οθωνών» από 1η Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2019 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Οθωνών» από 1η Ιουλίου έως 31 Ιουλίου 2019 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Οθωνών» από 1η Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου 2019 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 19. Έγκριση χορήγησης παράτασης διάρκειας της δημόσιας σύμβασης για την αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 20. Έγκριση 24ωρης λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το σύνολο του προσωπικού του τμήματος διαχείρισης απορριμμάτων και του τμήματος διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού έργου για το έτος 2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 21. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών του έργου με τίτλο «Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Συντηρήσεις οδών Δ.Ε. Λευκιμμαίων Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 23. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας για το έργο «Συντήρηση, επισκευή δημοτικών κτιρίων Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 24. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης για το έργο «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Κερκυραίων, Φαιάκων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 25. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης των εργασιών για το έργο «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 26. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων και Φαιάκων, τεχνικό πρόγραμμα 2018» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 27. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 28. Έγκριση α) της εκποίησης με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και β) της διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού και γ) της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 29. Έγκριση χορήγησης 8ης παράτασης προθεσμίας για το έργο «Αποκατάσταση – Βελτίωση Ναυσιθόειου Γυμναστηρίου» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 30. Έγκριση του από 17.5.2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση μηχανημάτων κηποτεχνίας (χλοοκοπτικών μηχανών γκαζόν, χορτοκοπτικών, αλυσοπρίονων, μπορντουροψάλιδων, φυσητήρων κ.λ.π.)» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).
 31. Έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης για τις εργασίες «Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης εντός οικισμών της Δ.Ε. Κασσωπαίων» και 2) της σύμβασης για τις εργασίες «Αποψίλωση αυτοφυούς βλάστησης εντός οικισμών της Δ.Ε. Θιναλίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).
 32. Έγκριση χορήγησης παράτασης των συμβάσεων για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού από χόρτα, θάμνους και κλαδιά δένδρων για την αποφυγή & πυρκαγιάς στις Δ.Ε. Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Φαιάκων, Παλαιοκαστριτών, Οθωνών, Ερείκουσας, Μαθρακίου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).
 33. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών της σύμβασης «εργασίες κλαδεμάτων και κοπής υψηλών επικίνδυνων δένδρων στο Α’ Δημοτικό Νεκροταφείο με χρήση καλαθοφόρου οχήματος» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).
 34. Έγκριση ένταξης υπό την αιγίδα του Δήμου μας της διημερίδας που θα διοργανώσει ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας με θέμα «Τουρισμός Υγείας: Προορισμός Κέρκυρα» (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 35. Έγκριση υλοποίησης, συνεργασίας και ένταξης υπό την αιγίδα του Δήμου μας του προγράμματος της HOPEgenesis (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 36. Έγκριση α) της ένταξης του Δήμου μας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και β) του καταστατικού του Δικτύου. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του, ως εκπροσώπου του Δήμου στο Δίκτυο (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 37. Έγκριση ένταξης υπό την αιγίδα του Δήμου μας της μουσικοθεατρικής παράστασης που διοργανώνει το «Ωδείο Κέρκυρας» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 38. Έγκριση των από 14/11/2019 Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των εργασιών «ασφάλειας – φύλαξης ξενώνα φιλοξενίας γυναικών» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).
 39. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9-111/20109 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Μελών στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 40. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9-119/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Μελών στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 41. Κατανομή ποσού γ’ δόσης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών έτους 2019 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 42. Συμπληρωματική κατανομή ποσού για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών έτους 2018 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 43. Έγκριση υποβολής αιτήματος για τη συμμετοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (Δ.ΑΦ.ΝΗ.) και ορισμός εκπροσώπων (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 44. Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Kεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην πρόσκληση V του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», του Υπουργείου Εσωτερικών (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 45. Aποδοχή χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Έργα βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κέρκυρας», στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 46. Ορισμός Αντιπροσώπου της Κοινότητας Άνω Κορακιάνας (Δ.Ε. Φαιάκων) στην Εκκλησιαστική Επιτροπή του Δημοτικού Ναού Αγ. Ισιδώρου (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 47. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κέρκυρας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Επιχείρησης της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας (Α.Ε.Ν.Α.Κ.) (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 48. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κλήρωσης, για τη συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση, επισκευή δημοτικών κτιρίων Αγ. Γεωργίου – Εσπερίων – Θιναλίων – Κασσωπαίων» του πρώην Δήμου Κέρκυρας.
 49. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κλήρωσης, για τη συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση Σχολείων Β/βαθμιας Εκπαίδευσης» του πρώην Δήμου Κέρκυρας.
 50. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κλήρωσης, για τη συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων του Δ. Θιναλίων πρώην Δ. Θιναλίων», πρώην Δήμου Κέρκυρας».
 51. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κλήρωσης, για τη συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων & Φαιάκων».
 52. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κλήρωσης, για τη συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Μαρασλείου Μεγάρου Δήμου Κέρκυρας».
 53. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κλήρωσης, για τη συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων – Φαιάκων.
 54. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κλήρωσης, για τη συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατολίσθησης δρόμου Γλυφάδας Δ.Ε. Παρελίων».
 55. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κλήρωσης, για τη συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης σε οδούς – οδοστρώματα από πλημμύρες στη Δ.Ε. Παρελίων».
 56. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κλήρωσης, για τη συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επείγουσες εργασίες επισκευής φθορών από τις πρόσφατες πλημμύρες στο δημοτικό οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Κορισσίων του Δήμου Κέρκυρας».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτριος Γ. Μεταλληνός”

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ