Το Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει ποσό 106 εκατομμυρίων σε όλους τους Δήμους της χώρας. Ποια ποσά παίρνουν οι τρεις Δήμοι της Κέρκυρας και οι Παξοί.

Share:

Το Υπουργείο εσωτερικών αποφάσισε την απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους
Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΙΒ΄ κατανομή έτους 2019.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό
106.470.208,71 €, το οποίο αποδίδεται ως δωδέκατη (ΙΒ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2019 σε όλους τους Δήμους της Χώρας. Τα ποσά που παίρνουν οι τρεις Δήμοι της Κέρκυρας και οι Παξοί:

ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 209.995,80

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ &
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ 688.608,88
ΝΟΤΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 164.670,72
ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 52.787,87

Previous Article

Στέφανος Γκίκας: «Κέρκυρα – Παξοί – Πάτρα το πρώτο Δρομολόγιο Υδροπλάνων που θα λειτουργήσει στη Χώρα»

Next Article

Θεόδωρος Γαλιατσάτος: Γιατί καθυστερεί η ολοκλήρωση των εργασιών στο Λιμάνι Πίσω Αετός

Σχετικά Άρθρα