Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Το Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει ποσό 106 εκατομμυρίων σε όλους τους Δήμους της χώρας. Ποια ποσά παίρνουν οι τρεις Δήμοι της Κέρκυρας και οι Παξοί.

Το Υπουργείο εσωτερικών αποφάσισε την απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους
Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΙΒ΄ κατανομή έτους 2019.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό
106.470.208,71 €, το οποίο αποδίδεται ως δωδέκατη (ΙΒ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2019 σε όλους τους Δήμους της Χώρας. Τα ποσά που παίρνουν οι τρεις Δήμοι της Κέρκυρας και οι Παξοί:

ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 209.995,80

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ &
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ 688.608,88
ΝΟΤΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 164.670,72
ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 52.787,87

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΤΟΠΙΚΑ