Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Ετέθη θέμα συζήτησης των εξορύξεων υδρογονανθράκων στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Θετικά απάντησε η Δήμαρχος.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 16 Δεκεμβρίου 2019, η Δημοτική Σύμβουλος κα. Άγγελική (Άντζελα) Ρίγγα, προερχόμενη από τη δημοτική παράταξη «Φωνή – Δημότες για Διαφάνεια» έθεσε υπό μορφή ερωτήματος προς τη Δήμαρχο κα. Μερόπη Υδραίου πρόταση συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο αναφορικά με τη σκοπιμότητα και τις επιπτώσεις των επαπειλούμενων εξορύξεων υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και ειδικότερα στα γεωγραφικά όρια του Δήμου δηλαδή τα Διαπόντια Νησιά και τα δυτικά παράλια της Κέρκυρας.
Εισαγωγικά, η κα. Α. Ρίγγα στάθηκε στις κοινωνικές αντιδράσεις που υπήρξαν μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων που έλαβε χώρα στην Κεφαλλονιά στις 23 Νοεμβρίου και επέφεραν παρεμβάσεις από πρωτοβουλίες πολιτών στα επόμενα Περιφερειακά Συμβούλια (3 & 13.12.2019).
Υποστήριξε ότι η ανάγκη αυτής της συζήτησης υφίσταται λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για το κλίμα και το περιβάλλον από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 28.11.2019 και των πορισμάτων της Επιτροπής «Φύση 2000» του Υπουργείου Περιβάλλοντος στις 26.11.2019, η οποία προτείνει στην Ελληνική Κυβέρνηση την επανεξέταση των εξορύξεων υδρογονανθράκων μέσω ευρείας και συστηματικής διαβούλευσης.
Ειδικότερα στα πορίσματά της η Επιτροπή αυτή, που αποτελεί κεντρικό επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους, θεωρεί τις εξορύξεις απειλή για την ελληνική φύση, διαπιστώνει σοβαρή υποβάθμιση του πλαισίου προστασίας των περιοχών Natura 2000, συμπεραίνει ότι θίγεται η οικονομική δραστηριότητα των ευρύτερων περιοχών, κυρίως ο τουρισμός και η πρωτογενής παραγωγή, και εκτιμά ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στις συμβάσεις παραχώρησης και περιβαλλοντικού ελέγχου, ότι πρέπει να απαγορευθεί η έρευνα και εξόρυξη σχιστολιθικού πετρελαίου ή αέριου καθώς και η εφαρμογή της μεθόδου fracking ενώ θέτει το θέμα της υποχρεωτικής διενέργειας από πλευρά των εταιρειών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λόγω της σεισμικότητας και της επικινδυνότητας των επιχειρήσεων εξόρυξης σε μεγάλα θαλάσσια βάθη.
H Κα Α. Ρίγγα υποστήριξε ότι στη βάση της συνθήκης του Aarhus το δικαίωμά μας ως δημότες να συμμετέχουμε στην διαδικασία λήψης αποφάσεων για το περιβάλλον στον τόπο μας είναι κατοχυρωμένο και υποστήριξε ότι με τη εισαγωγή και συζήτηση του θέματος των εξορύξεων υδρογονανθράκων στο Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνει πραγματικότητα η οφειλόμενη διαβουλευση ώστε να λάβουμε μια ξεκάθαρη θέση αναφορικά με τους ενδεχόμενους κινδύνους για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων και της οικονομίας του Τόπου.
Σε απάντηση η Δήμαρχος κα. Μ. Υδραίου δήλωσε ότι εξ όσων γνωρίζει κατά την προηγούμενη πενταετία, το θέμα απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο, όλες αυτές οι συμβάσεις έχουν υπογραφεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και ότι υπήρξε συζήτηση στο Εργατικό Κέντρο με σύμβουλους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς, τα συμπεράσματα της οποίας διαβιβάστηκαν μέσω της Π.Ι.Ν. προς το Υπουργείο πριν την υπογραφή της σύμβασης.
Πάραυτα, θεώρησε το θέμα σοβαρό από περιβαλλοντικής και γεωπολιτικής πλευράς, πλην όμως ανέφερε ότι, εδώ και χρόνια, υπάρχουν τετελεσμένα γεγονότα και αποφάσεις που θα πρέπει να δούμε αν μπορούν να τροποποιηθούν ή να ανατραπούν γιατί είμαστε ήδη σε πολύ προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας.
Η κα Δήμαρχος δέχτηκε να συζητηθεί το θέμα μετά μια εμπεριστατωμένη εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν ενώ από την πλευρά της δεσμεύτηκε ότι θα παρέχει όλη τη δυνατή πληροφόρηση από τα συναρμόδια Υπουργεία, την Περιφέρεια Ι. Ν. και τους εμπλεκόμενους φορείς για την πλήρη ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Δημήτρης Μεταλληνός προέβλεψε πως το θέμα θα συζητηθεί εντός του Ιανουαρίου 2020.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ