Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου κεντρικής Κέρκυρας

Συνεδριάζει την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου κατεπειγόντος η Οικονομική Επιτροπή τυ Δήμου κεντρικής Κέρκυρας. Ακολουθεί η πρόσκληση:

Πρόσκληση σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο – Αίθουσα Συνεδριάσεων), τις 19-12-2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13.00 σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Περί καθορισμού των όρων Ανάθεσης , του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων, προϋπολογισμού 24.600,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).
  2. Περί Καθορισμού των όρων Ανάθεσης , του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΙΔΑ ΒΙΔΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ » Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων, προϋπολογισμού 24.600,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).
  3. Περί Καθορισμού των όρων Ανάθεσης , του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων, προϋπολογισμού 24.600,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).
  4. Περί Καθορισμού των όρων Ανάθεσης , του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ» Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων, προϋπολογισμού 24.600,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ