Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την κλιματική αλλαγή

Ενεργή συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή-Συμμετέχει στο πρόγραμμα LIFE IP με πιλοτική δράση συνολικού π/υ 1 εκατ. ευρώ

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παραβρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Χωροταξίας Σπύρος Ιωάννου, την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, προκειμένου να παραστεί στη συνάντηση με θέμα την πορεία υλοποίησης και το χρονοδιάγραμμα του ολοκληρωμένου έργου LIFE IP AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006 με τίτλο «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece), στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με πιλοτική δράση συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1.000.000 ευρώ.
Αντικείμενο της πιλοτικής δράσης με την οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι η αποτύπωση, παρακολούθηση και καταγραφή της διάβρωσης των ακτών σε 50 παραλίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τη χρήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (drones).
Στόχος μεταξύ άλλων είναι να προσδιοριστούν οι πιο ευάλωτες στη παράκτια διάβρωση περιοχές και στη συνέχεια να καταστεί δυνατή η προστασία τους (μέσω έργων που θα προταθούν για συμπληρωματική χρηματοδότηση) και συνεπώς η αύξηση της ανθεκτικότητάς τους και της προσαρμοστικότητάς τους σε μελλοντικές κλιματικές αλλαγές.
Η παρακολούθηση της διάβρωσης θα γίνει με τη λήψη αεροφωτογραφιών χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα (UnmannedAerialVehicles-UAVs).
Στη συνάντηση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης από το ΥΠΕΝ, το οποίο είναι συντονιστής του έργου, παραβρέθηκαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας, Οδυσσέας Τσώτας-Γωγούσος, η Συντονίστρια του έργου Ιωάννα Τσαλακανίδου καθώς και ο Ομότιμος Καθηγητής του ΕΜΠ, Διονύσης Ασημακόπουλος ως υπεύθυνος των πιλοτικών δράσεων του έργου.

Το έργο ξεκίνησε στις 1 Ιανουαρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 14,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 8,3 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα LIFE) και 2,4 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο συντονίζεται από τη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητα της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υλοποιείται σε συνεργασία με 18 ακόμα στρατηγικούς εταίρους από την κεντρική διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπονται δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή καθώς και των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ