Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Ελληνική Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κα Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece), κος Γεώργιος Φιλιόπουλος και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, κος Νικόλαος Μουζακίτης.
Κοινή επιδίωξη των συμβαλλομένων μερών είναι, μεταξύ άλλων, η ανάδειξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην παγκόσμια επιχειρηματική αγορά ως επιχειρηματικού κέντρου της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, η ενίσχυση της διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης των αγροδιατροφικών προϊόντων της Ιόνιας Γης, μέσω της από κοινού εκπόνησης μελετών, ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι, μέσω της τεχνογνωσίας της, η συμβολή της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε., στην προώθηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων διεθνώς, ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού και η ενίσχυση των επιχειρήσεών της, εφαρμόζοντας στρατηγικές εξωστρέφειας μέσω δράσεων διεθνούς marketing και ενημερωτικών εκδηλώσεων και στην δικτύωση με τους κατάλληλους οργανισμούς, εγχώριους και διεθνείς.
Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κα Κράτσα- Τσαγκαροπούλου, ανέφερε ότι η Περιφερειακή Αρχή, διαπιστώνοντας την -έως σήμερα- έλλειψη στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας, της συμβουλευτικής υποστήριξης και της συμμετοχής σε εκθέσεις επιχειρηματικού χαρακτήρα, έκρινε σκόπιμο να αξιοποιήσει τις δυνατότητες τις οποίες η «Enterprise Greece» παρέχει στους συνεργάτες της, με στόχο την ισχυροποίηση της παρουσίας της στις εν λόγω εκθέσεις και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
Ο κος Μουζακίτης, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τόνισε ότι η θεσμική πλέον ανάμειξη του κατεξοχήν επενδυτικού φορέα, «Enterprise Greece», στην προβολή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προσδίδει στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη το πλεονέκτημα να υλοποιεί με το βέλτιστο τρόπο, τον εκ του καταστατικού σκοπό της Σύμπραξης, που είναι, μεταξύ άλλων, η προώθηση των προϊόντων της Ιόνιας Γης.
Enterprise Greece
Ο Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και να προωθεί τα ανταγωνιστικά εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΤΟΠΙΚΑ