Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

«Θέσεις και προτάσεις του Συλλόγου Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας σχετικά με την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση αστικών πυρκαγιών»

Σε συνέχεια του από 11/04/2019 Δελτίου τύπου του συλλόγου μας με ΘΕΜΑ: «Πολιτική Προστασία Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας – Σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και συντονισμός εμπλεκομένων αρχών» και λόγω του πρόσφατου περιστατικού πυρκαγιάς με σοβαρούς τραυματισμούς κατοίκων στο Μανδούκι, σήμερα πιο επιτακτικά από ποτέ είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή αντίστοιχων φαινομένων στην Παλαιά Πόλη μας.

Όπως γνωρίζετε η παλαιά́ πόλη της Κέρκυρας αποτελείται από́ πολύ́ παλαιά́ πολυώροφα κτίρια, με ξύλινα δάπεδα, ξύλινα κλιμακοστάσια και ξύλινες στέγες, καθώς και από́ ένα δαιδαλώδες σύμπλεγμα στενών δρόμων – καντούνια, σκαλινάδες, βόλτα κ.λπ.. Όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά μαζί́, αλλά́ και το κάθε ένα ξεχωριστά́, αποτελούν σημαντικό́ παράγοντα επικινδυνότητας στην περίπτωση ενός έκτακτου γεγονότος όπως φωτιά́ ή σεισμός και καθιστούν την παλαιά́ πόλη ευάλωτη σε αυτά́. Την όλη κατάσταση επιδεινώνει και η μεγάλη αύξηση του αριθμού́ των καταστημάτων υγειονομικού́ ενδιαφέροντος πολλά από τα οποία χρησιμοποιούν υγραέριο.

Η πρόσβαση πυροσβεστικών στην παλιά πόλη είναι δύσκολη καθώς πλήθος εμποδίων δεν τους επιτρέπει την είσοδο. Οι βασικότερες μορφές εμποδίων οφείλονται:
• Στα καταστήματα (εμπορεύματα – τέντες – τραπεζοκαθίσματα),
• Στα εμπόδια που έχει τοποθετήσει ο Δήμος Κέρκυρας (κολωνάκια, παγκάκια, αλυσίδες κλπ.),
•Στην μη ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου στάθμευσης αυτοκίνητων των μονίμων κατοίκων με διακριτή́ μπλε διαγράμμιση θέσεων, αλλά και επισκεπτών, με αποτέλεσμα να επικρατεί́ αναρχία και κυκλοφοριακή συμφόρηση

Προτάσεις για επίλυση
1 Ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου εντός του ιστού της παλαιάς πόλης
2 Ελάφρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου (αποτροπή εισόδου αυτοκινήτων μη μόνιμων κατοίκων, περιηγητικών λεωφορείων, τραινάκια κλπ, καθορισμός θέσεων στάθμευσης μόνιμων κατοίκων).

3 Απάλειψη των εμποδίων που αποκλείουν, τη πρόσβαση στα σωστικά μέσα κάθε μορφής αλλά και τις εξόδους διαφυγής. (κυρίως τραπεζοκαθίσματα , ζαρτινιέρες, κολωνάκια, αλυσίδες, αλλά και παρανόμως σταθμευμένα οχήματα).

4 Συστηματική και συνεχής μείωση του πυροθερμικού φορτίου στους ελεύθερους χώρους της παλαιάς πόλης (δημοτικούς και μη) αλλά και εντός των εγκαταλελειμμένων ακατοίκητων κτιρίων. (Αποψίλωση των χώρων από την άγρια βλάστηση με συνεργεία του Δήμου κι επιβολή προστίμων βάσει του νόμου.)

5 Καθολική απαγόρευση της χρήσης υγραερίου στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά και γενικά σε όλα τα παλαιά κτίρια.

6 Θεσμοθέτηση των απαραίτητων κανόνων και παροχή κινήτρων για τη θωράκιση των παλαιών κτιρίων από πλευράς παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας αλλά και από πλευράς αντισεισμικής προστασίας.

7 Ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος με υλικοτεχνικό εξοπλισμό και οχήματα κατάλληλα για τους στενούς δρόμους και σοκάκια της παλαιάς πόλης στα πρότυπα εκείνων που υπάρχουν σε ανάλογες πόλεις της Ιταλίας.

8 Να συσταθεί ειδικό τμήμα μέσα στη ΔΕΥΑΚ, που θα αναλάβει την επισκευή και συντήρηση του δικτύου πυρόσβεσης υπό την επίβλεψη της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΤΟΠΙΚΑ
  • Χωρίς κατηγορία