Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Οι παρεμβάσεις στο Βίδο θέμα στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου

Τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου κεντρικής Κέρκυρας μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι οι παρεμβάσεις στο Βίδο. Ακολουθεί η πρόσκληση:

Πρόσκληση σε 12η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο – Αίθουσα Συνεδριάσεων), τις 30-12-2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Περί κατακύρωσης απευθείας ανάθεσης: «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α’βάθμιας Εκπαίδευσης»
 2. Περί κατακύρωσης απευθείας ανάθεσης: «Επισκευή κτιριακών υποδομών στη νησίδα Βίδο, εκτός του χώρου της κατασκήνωσης»
 3. Περί κατακύρωσης απευθείας ανάθεσης: «Επισκευή και συντήρηση βοηθητικών κτισμάτων των κατασκηνώσεων του Δήμου»
 4. Περί κατακύρωσης απευθείας ανάθεσης: «Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Φαιάκων»
 5. Περί κατακύρωσης απευθείας ανάθεσης: «Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών & Δ.Ε. Παρελίων»
 6. Περί έγκρισης δικαστικής εκπροσώπησης του π. Αντιδημάρχου Καθαριότητας και π. Προέδρου του ΣΥΔΙΣΑ, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας.
 7. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2019.
 8. Περί απαλλαγής υπολόγων από την πάγια προκαταβολή Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2019 Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω:
  • χρονικού περιορισμού για την κατακύρωση των ανωτέρω απ ευθείας αναθέσεων(θέματα 1, 2, 3, 4 & 5)
  • χρονικού περιορισμού της εν λόγω υπόθεσης(θέμα 6)
  • ολοκλήρωσης του οικονομικού έτους 2019 (θέματα 7 & 8)

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ