Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Αύξηση διενέργειας φυσιολογικών τοκετών στο νοσοκομείο Κέρκυρας , την τελευταία τετραετία, κατά 23%.

Τα στοιχεία για το νοσοκομείο μας είναι ενθαρρυντικά, για τη μείωση του ποσοστού των καισαρικών τομών και την αύξηση στις γέννες , με φυσιολογικούς τοκετούς.
Συγκεκριμένα, το 2015 ,σε απόλυτους αριθμούς ,στο νοσοκομείο είχαν γίνει 92 φυσιολογικοί τοκετοί ή 19,2% του συνόλου των τοκετών. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2019, οι φυσιολογικοί τοκετοί ανήρθαν σε 113 ή 25% του συνόλου των τοκετών.

Ακόμα πιο ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για την επιλογή του φυσολογικού
τοκετού επί των πρωτοτόκων ή επί γυναικών με προηγούμενο φυσιολογικό τοκετό. Εκεί τα ποσοστά αυξάνονται από 28% στο 38%, μέσα στην τετραετία.

Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι τα ποσοστά αυτά παραμένουν υψηλά σε σχέση
με τον πανελλήνιο μέσο όρο, αλλά εδώ πρέπει να αναφερθούν οι ιδιαιτερότητες του
νοσοκομείου μας. Κατά πρώτο, το ότι η Κέρκυρα είναι νησί, παίζει σημαντικό ρόλο
στις επιλογές και το πιθανό ρίσκο που πρέπει να διαχειριστεί ένας ιατρός, κατά τη
διάρκεια της γέννας. Κατά δεύτερο, η έλλειψη οργανωμένης μονάδας νεογνών και η
πιθανότητα χρήσης της μετά από έναν επιπλεγμένο φυσιολογικό τοκετό, οδηγεί πιο
εύκολα στην επιλογή της καισαρικής τομής, στην οποία το νεογνό θα ζοριστεί
λιγότερο. Να μη ξεχνάμε επίσης, πως στο δημόσιο νοσοκομείο φτάνουν συχνά
περιστατικά από ομάδες πληθυσμού, με ελλιπή παρακολούθηση κατά την κύηση, που αναπόφευκτα πολλές φορές οδηγούνται σε καισαρική τομή. Τέλος, στο ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό, σημαντικό ρόλο παίζει και το γεγονός των αυξημένων ποσοστών γυναικών με προηγηθείσα καισαρική τομή, παράγοντας που αρκετές φορές οδηγεί βάση των κατευθυντηρίων οδηγιών, το μαιευτήρα, στην επιλογή, εκ νέου, της συγκεκριμένης μεθόδου.

Σε κάθε περίπτωση όμως ,η σημαντική αύξηση της επιλογής του φυσιολογικού τοκετού αυτά τα χρόνια, από τους ιατρούς, είναι αποτέλεσμα της σημαντικής μεταστροφής στην αντίληψη των ιατρών και των μαιών. Η στάση αυτή ανεξάρτητα από τα σημερινά ποσοστά, δείχνει σαφώς την προοπτική ακόμα μεγαλύτερης αύξησης του ποσοστού των φυσιολογικών τοκετών, τα επόμενα χρόνια, καθώς θα μειώνονται αντίστοιχα και τα ποσοστά των γυναικών με προηγηθείσα καισαρική τομή.

Στη αλλαγή αυτή της αντίληψης και την αύξηση των φυσιολογικών τοκετών
σημαντικό ρόλο, προφανώς ,έπαιξε η συνολική μεταστροφή του δυναμικού της
κλινικής. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην κλινική υπηρετούν πλέον 6 ειδικευμένοι
ιατροί (από 3 το 2015), εκ των οποίων, οι 4 είναι νέες προσλήψεις, με σημαντική
αντίστοιχη πτώση του μέσου όρου ηλικίας των υπηρετούντων και άρα και της
νοοτροπίας που επικρατεί.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ