Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Γιώργος Καρύδης: Άνθρακας ο Θησαυρός της μεταφοράς των απορριμμάτων

Ο Δημοτικός Σύμβουλος επικεφαλής του συνδυασμού “Κερκυραική Συμμαχία” εξέδωσε ανακοίνωση για την μεταφορά των απορριμμάτων και εκθέτει τον προβληματισμό του. Ακολουθεί η ανακοίωση:
” Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Τευχ.Β 4751/23-12-2019) η με αριθμό 284558/17-12-2019 ειλημμένη Απόφαση των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας για τη μεταφορά και διαχείριση των στερεών αποβλήτων των τριών Δήμων της Κέρκυρας.
Εκεί ξεκάθαρα επαληθεύτηκαν τα κενά, τα ημίμετρα, οι περιορισμοί, οι προβληματισμοί και οι σοβαρές επιφυλάξεις που είχαμε διατυπώσει μετά τους πανηγυρισμούς και τους κομπασμούς της κυβέρνησης και της τοπικής ελίτ, ότι δήθεν λύθηκε το πρόβλημα των απορριμμάτων της Κέρκυρας! Αποκαλύφθηκε πως η σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος μετά τη λήξη της οποίας ανακοινώθηκε η μεταφορά των απορριμμάτων της Κέρκυρας στο εργοστάσιο της Κοζάνης, ήταν ένα επικοινωνιακό τέχνασμα της κυβέρνησης και της δημοτικής αρχής που γρήγορα κατέρευσε.
Η παραπάνω απόφαση δημιουργεί νέα αδιέξοδα στη δρομολόγηση λύσεων στο υπ΄ αριθμόν 1 ζήτημα του νησιού μας.
Καταρχάς να υπογραμμίσουμε ότι σημαντικές αποφάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων δεν θα λαμβάνονται πλέον από τους Δήμους του νησιού, ούτε από το ΦοΔΣΑ Κέρκυρας, αλλά από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις της Δυτικής Ελλάδας και της Δυτικής Μακεδονίας, την ΔΙΑΔΥΜΑ/ΕΔΑΔΥΜ ΑΕ και το Δήμο Κοζάνης. Η Κέρκυρα απλά θα υπακούει.
Έτσι το δημοσιευμένο ΦΕΚ προβλέπει 10 υποχρεώσεις που οφείλει να τηρήσει ο ΦοΔΣΑ Κέρκυρας ( διάδοχος του ΣΥΔΙΣΑ για τη δημοτική αρχή, που αδυνατεί να το κατανοήσει), ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά μονάχα 23,7 τόνων αστικών στερεών αποβλήτων στην Κοζάνη για ένα χρόνο.
Η απόφαση ξεκαθαρίζει ότι το κόστος της συλλογής, της μεταφοράς και της διαχείρισης της ποσότητας αυτής όσο και του παραγόμενου υπολείμματος στη ΜΕΑ (Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων) Δυτικής Μακεδονίας, θα καλύπτεται αποκλειστικά από τα ανταποδοτικά τέλη των τριών Δήμων της Κέρκυρας.
Παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις μας στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για τον υπολογισμό του ύψους της σχετικής δαπάνης, μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση. Η δική μας ανεπίσημη εκτίμηση υπολογίζει το ετήσιο κόστος μεταφοράς των 23.700 τόνων σε περίπου 9.000.000 ευρώ. Αυτό και με βάση το έγγραφο της Γραμματείας Διαχείρισης Αποβλήτων που κάνει λόγο για κόστος 26.000.000 ευρώ για τρία χρόνια.
Η εν λόγω απόφαση ταυτόχρονα απαγορεύει τη μεταφορά των δεμάτων που υπάρχουν ήδη στο Τεμπλόνι και στη Λευκίμμη.
Είναι προφανές ότι όχι μόνο υπάρχει καθυστέρηση στη πρόοδο των διαδικασιών μεταφοράς, αλλά απ’ ό, τι φαίνεται και παρασκήνιο που δυσχεραίνει συνολικά τη δρομολόγηση λύσης στη διαχείριση των απορριμμάτων της Κέρκυρας. Έτσι πριν από την έναρξη της διαδικασίας μεταφοράς, απαιτείται η σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ με το ΦοΔΣΑ Κέρκυρας με τη σύμφωνη γνώμη και του ΦοΔΣΑ Δυτικής Μακεδονίας και την τελική έγκρισή τους από τους Συντονιστές Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας.
Πέραν τούτων όμως, υπάρχουν άλλα σημαντικότερα και πλέον επείγοντα ζητήματα για τα οποία υπάρχει προφανής έλλειψη σχεδιασμού, πρωτοβουλιών και δράσεων για την αντιμετώπισή τους από τη δημοτική Αρχή. Ειδικότερα:
1.Τι θα γίνει με τα μηχανικά μέσα και το προσωπικό συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων και ειδικότερα την καλοκαιρινή περίοδο, αφού οι εργολαβίες της απελθούσας δημοτικής αρχής έληξαν με το τέλος του 2019;
2.Πότε θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες προμήθειας υλικοτεχνικής υποδομής και τυχόν σύναψης νέων συμβάσεων για τη συλλογή και την αποκομιδή των απορριμμάτων δεδομένου του μεγάλου χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους;
3.Που θα εναποτεθούν οι περίπου 40.000 τόνοι στερεών αποβλήτων που δεν μπορούν να μεταφερθούν στη Κοζάνη;

 1. Με ποιο τρόπο θα γίνει η διαχείρισή τους;
  5.Που θα εναποτίθενται τα στερεά απόβλητα των Δήμων Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας ; Ποια εξέλιξη υπάρχει για την κατασκευή των τριών Σημείων Μεταφόρτωσης;
  6.Τι θα γίνουν τα υπάρχοντα δέματα στο Τεμπλόνι και στη Λευκίμμη;
 2. Θα εξακολουθήσει να λειτουργεί ο Δεματοποιητής στο Τεμπλόνι για τα απόβλητα που δεν μεταφέρονται στην Κοζάνη;
 3. Αν ναι, πως θα καλυφθεί το κόστος λειτουργίας της δεματοποίησης, δεδομένου του υψηλού κόστους μεταφοράς που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε;
 4. Τα νέα δέματα στο Τεμπλόνι σε ποιο χώρο θα φυλάσσονται δεδομένου του υπερκορεσμού εκεί;
 5. Ποιες είναι οι εξελίξεις με την έναρξη της κατασκευής του εργοστασίου διαχείρισης των απορριμμάτων στο Τεμπλόνι;
 6. Ποιες είναι οι εξελίξεις για την έναρξη της κατασκευής του νέου ΧΥΤΥ στην Κέρκυρα, που θα δέχεται τα υπολείμματα από τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων;
 7. Πόσο θα είναι το κόστος για τη συνολική διαχείριση των απορριμμάτων; Θα αυξηθούν και πόσο τα ανταποδοτικά τέλη που θα καταβάλλουν οι δημότες γι αυτό;
  Με τα παραπάνω δεδομένα ο κερκυραϊκός λαός έχει αρχίσει να αναρωτιέται αν τελικά αξίζει τον κόπο να υποστεί τις υπέρογκες θυσίες της μεταφοράς του 1/3/ περίπου των απορριμμάτων εκτός νησιού. Αν είχε καταστεί δυνατή η μεταφορά του συνόλου ή έστω του μεγαλύτερου μέρους των στερεών αποβλήτων και όλων των υπαρχόντων δεμάτων εκτός νησιού τότε θα γίνονταν λόγος για λύση συμφέρουσα. Τώρα όμως;
  Να επισημάνουμε ότι η ανακύκλωση, η διαλογή στην πηγή και η ενημέρωση των πολιτών είναι χρήσιμες και ωφέλιμες αλλά είναι προφανές πως δεν αρκούν. Στην καλύτερη περίπτωση θα γίνει μείωση του όγκου των απορριμμάτων γύρω στο 20%. Κι αυτή σε βάθος χρόνου.
  Εμείς θα επαναλάβουμε ότι το πρόβλημα είναι τοπικό και η εκκρεμότητα της μη επίλυσής του οφείλεται σε καιροσκοπισμό, ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, πολιτικοκοινωνική παθογένεια, εξυπηρέτηση πελατειακών συμφερόντων και αποφυγή προσωπικού και πολιτικού κόστους σε βάρος του κοινωνικού συμφέροντος. Συνυπεύθυνοι στη δημιουργηθείσα την τελευταία 25ετία ασφυκτική κατάσταση επιχειρούν σήμερα να εμφανιστούν ως ‘’σωτήρες’’. Δηλαδή μια από τα ίδια.
  Έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι ουδεμία λύση θα είναι ανώδυνη. Όλες θα έχουν κόστος. Όποιοι το βάζουν πάνω από το συμφέρον της Κέρκυρας, δεν προσφέρουν. Χρειάζονται υποχωρήσεις και θυσίες για το κοινό καλό, που όπως φαίνεται οι σημερινοί ιθύνοντες δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν. Οι πρόσφατες συνεδριάσεις του ΦοΔΣΑ έδωσαν τα πρώτα δείγματα γραφής. Τα χειρότερα έπονται.
  Εμείς με τις μικρές δυνάμεις που διαθέτουμε θα επιχειρήσουμε να συμβάλλουμε στη πιο ανώδυνη, στην οικονομικά πιο συμφέρουσα και στην κοινωνικά πιο χρήσιμη λύση προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας των δημοτών της Κέρκυρας.

Κέρκυρα 7-1-2020

                                  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ 
                               Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της Παράταξης
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ”

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΤΟΠΙΚΑ