Συνεδριάζει τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου το Τοπικό Συμβούλιο Οθωνών

Share:

Με ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου στο Δημοτικό Σχολείο το Τοπικό Συμβούλιο Οθωνών. Ακολουθεί η πρόσκληση:

“Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555/2018) και την υπ’ αριθμ. 88 (αριθμ. πρωτ. 59846/21.8.2019) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Κοινοτήτων», καλείστε σε 1η Συνεδρίαση (Τακτική), που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Σχολείο Οθωνών.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Δακοκτονία 2020 (Αποδοχή α) της εφαρμογής από εδάφους δολωματικών ψεκασμών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς και β) της επιβολής της νόμιμης εισφοράς δακοκτονίας).

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σπύρος – Σωτήριος Φιλοκάλης”.

Previous Article

Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του Castello Bibelli στην Κέρκυρα

Next Article

Αύξηση διενέργειας φυσιολογικών τοκετών στο νοσοκομείο Κέρκυρας , την τελευταία τετραετία, κατά 23%.

Σχετικά Άρθρα