Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου το Τοπικό Συμβούλιο Οθωνών

Με ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου στο Δημοτικό Σχολείο το Τοπικό Συμβούλιο Οθωνών. Ακολουθεί η πρόσκληση:

“Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555/2018) και την υπ’ αριθμ. 88 (αριθμ. πρωτ. 59846/21.8.2019) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Κοινοτήτων», καλείστε σε 1η Συνεδρίαση (Τακτική), που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Σχολείο Οθωνών.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Δακοκτονία 2020 (Αποδοχή α) της εφαρμογής από εδάφους δολωματικών ψεκασμών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς και β) της επιβολής της νόμιμης εισφοράς δακοκτονίας).

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σπύρος – Σωτήριος Φιλοκάλης”.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ