Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Ο Αλέκος Αυλωνίτης συνυπογράφει ερώτηση για το Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου

Ερώτηση στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, την οποία συνυπογράφει ο Βουλευτής Κέρκυρας Αλέξανδρος Αυλωνίτης, κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων με θέμα την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στους αποφοίτους των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

«ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Θέμα: Άμεση απονομή του ενιαίου & αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στους αποφοίτους των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου & Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017 προβλέπεται η δυνατότητα απονομής «ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου» (integrated master – επίπεδο 7 του Εθνικού & Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων) σε τμήματα ΑΕΙ με πρόγραμμα σπουδών που διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την υπαγωγή στην εν λόγω διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου ΑΕΙ -ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος- απευθύνει αίτημα στον/ην υπουργό Παιδείας, ο/η οποίος/α εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη έπειτα από γνωμοδότηση του ΕΣΕΚΑΑΔ και της ΑΔΙΠ.

Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη συνεδρίασή της στις 16 Ιουλίου 2019, ενέκρινε την από 9 Μαΐου 2019 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών σχετικά με την πλήρωση όλων των προϋποθέσεων του ν. 4485/2017 για τη χορήγηση του integrated master στους αποφοίτους. Στη συνέχεια, απηύθυνε το σχετικό αίτημα στο υπουργείο Παιδείας (5 Αυγούστου 2019). Ωστόσο, το υπουργείο δεν έχει ακόμη ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες περί γνωμοδότησης και δημοσίευσης σε ΦΕΚ της διαπιστωτικής πράξης για το συγκεκριμένο τμήμα.

Αντίστοιχα, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες, δίχως να έχει λάβει γνωμοδότηση και χωρίς να έχει δημοσιευτεί η σχετική διαπιστωτική πράξη απόδοσης integrated master στους αποφοίτους.

Σημειώνεται πως τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ , επίσης πενταετούς διάρκειας φοίτησης, έχουν λάβει την εν λόγω διαπιστωτική πράξη σύμφωνα με τα προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η πρόσφατη έκδοση των προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ, που αφορά στη διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση, προβλέπει τη μοριοδότηση του integrated master ισότιμα με τους λοιπούς μεταπτυχιακούς τίτλους . Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχει οριστεί στις 3 Φεβρουαρίου 2020.

Συνεπώς, η μη-έγκαιρη γνωμοδότηση και δημοσίευση της διαπιστωτικής πράξης, θα έχει ως αποτέλεσμα την ελλειπή μοριοδότηση των αποφοίτων των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και την άνιση μεταχείριση μεταξύ των αποφοίτων των εν λόγω πανεπιστημίων και των αποφοίτων των αντίστοιχων τμημάτων σε ΕΚΠΑ και ΑΠΘ.

Λαμβάνοντας υπόψη πως:

 1. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πληρούν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του integrated master.
 2. Οι διαδικασίες γνωμοδότησης και δημοσίευσης της διαπιστωτικής απόφασης σε ΦΕΚ έχουν καθυστερήσει με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας.
 3. Οι απόφοιτοι των συγκεκριμένων τμημάτων αναμένεται να υπο-μοριοδοτηθούν και τελικά να αδικηθούν όσον αφορά την υποψηφιότητά τους στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση.
 4. Η ΑΔΙΠ δεν είναι σε θέση να γνωμοδοτήσει, καθώς η υπουργός Παιδείας δεν έχει υπογράψει τον ορισμό του νεοκλεγέντος μέλους του ΔΣ και σύμφωνα με το νόμο, η αρχή δεν μπορεί να συνεδριάσει.

Ερωτάται η αρμόδιος υπουργός:

 1. Για ποιον λόγο έχει καθυστερήσει η γνωμοδότηση και η δημοσίευση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης στα αιτήματα των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων;
 2. Γιατί η ΑΔΙΠ δεν έχει πλήρες διορισμένο ΔΣ ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και να επιτελέσει το έργο της;
 3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να επιλυθεί άμεσα το ζήτημα που έχει προκύψει με τους αποφοίτους των συγκεκριμένων τμημάτων, δεδομένου ότι η προκήρυξη έχει καταληκτική ημερομηνία τις 3 Φεβρουαρίου 2020;

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΤΟΠΙΚΑ
 • Χωρίς κατηγορία