Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Ανάπτυξη οπτικοακουστικών μέσων και τουρισμού μέσω Interreg

Πρόγραμμα CIAK : Ανάπτυξη οπτικοακουστικών μέσων και τουρισμού μέσω Interreg
Εταίρος η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 στις 9π.μ. θα πραγματοποιηθεί η 2η Εταιρική Συνάντηση, στο πλαίσιο του έργου CIAK (“Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema”), το οποίο αναφέρεται σε οπτικοακουστικές παραγωγές. Στη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Περιφέρειας, πρώην Νομαρχία, (ισόγειο, Σπ. Σαμάρα 13, Κέρκυρα) θα συζητηθούν μεταξύ των εταίρων θέματα, όπως η πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, τυχόν προβλήματα καθώς και τα επόμενα βήματα για την επιτυχή υλοποίησή του.

Το CIAK, του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται περίπου στο ποσό της τάξης των 900.000 ευρώ , από το πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014-2020, στοχεύει στην ενίσχυση του οπτικοακουστικού τομέα στις περιφέρειες, οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό (Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Απουλίας), μέσα από στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις στον κινηματογράφο και στον οπτικοακουστικό κλάδο. Ειδικότερα ο προϋπολογισμός του έργου για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανέρχεται στις 81.000 ευρώ.

Η αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω ταινιών μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, μυθοπλασίας, κινούμενων σχεδίων για την κοινή ιστορία της Ιταλίας και της Ελλάδας θα βελτιώσει την τουριστική ελκυστικότητα της περιοχής υποστηρίζοντας μια διασυνοριακή κοινότητα που αποτελείται από τους φορείς της δημιουργικής βιομηχανίας.

Το CIAK αναμένεται να παράγει βιώσιμα αποτελέσματα, δεδομένου ότι ανοίγει το δρόμο για την ανάπτυξη συγκεκριμένων διακρατικών πολιτικών και συνεργασιών για την προώθηση δημιουργικών βιομηχανιών, οι οποίες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σήμερα στην προώθηση της «οικονομικής ανάκαμψης» στις πλέον προηγμένες χώρες. Το κύριο όφελος της διακρατικής συνεργασίας είναι η δυνατότητα αξιοποίησης ενός μεγαλύτερου εύρους πόρων, μουσικών και πολιτιστικών, από τους ήδη διαθέσιμους σε κάθε χώρα. Ο τελικός σκοπός του έργου είναι να επιτευχθεί η τεχνογνωσία και η προσέλκυση μεγάλων διεθνών φορέων της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ