Επίσκεψη του Αντιπύραρχου Νικόλαου Κολοβού στην Αντιπεριφερειάρχη Μελίτα Ανδριώτη

Share:

Την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας, κα. Ανδριώτη Μελίτα, επισκέφθηκαν στο Γραφείο της σήμερα ο Αντιπύραρχος Κολοβός Νικόλαος, ο Αντιπύραρχος Κόλλας Νικόλαος και ο Επιπυραγός Μικάλεφ Κωνσταντίνος, εκπρόσωποι της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος της Π.Ι.Ν.

Στη συνάντηση συζητήθηκε το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις».

Επίσης συζητήθηκε το ζήτημα της στέγασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας, για το οποίο η κ. Ανδριώτη σε συνεννόηση με τον κ. Ορφανουδάκη, Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Τεχνικών Έργων, δεσμεύτηκαν ότι το τεύχος δημοπράτησης θα εκδοθεί σύντομα.

Previous Article

Συνάντηση στην Δημοτική Ενότητα Φαιάκων για χωριστή συλλογή μπαταριών

Next Article

Διαλογή στην Πηγή, η ορθή διαχείριση των αποβλήτων

Σχετικά Άρθρα