Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Προκήρυξη δυο θέσεων για τον καθαρισμό των σχολείων σε Καρουσάδες και Δουκάδες

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού δύο θέσεων (2) με σύμβαση μίσθωσης έργου για τα σχολικό έτος 2019- 2020 με αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων των παρακάτω σχολείων

1) Νηπιαγωγείο Καρουσάδων , μία (1) θέση

2) Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Δουκάδων, μία θέση

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

Η διαδικασία ορίζεται ως εξής:

  • Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί σε κάθε σχολείο που αφορά, στο γραφείο Δ/νσης και στην εξωτερική πόρτα, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας.
  • Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι μέχρι και την Τετάρτη 22-1-2020 και ώρα 13:00 μ.μ..

Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι

Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Κατόπιν θα συνεδριάσει η επιτροπή αξιολόγησης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας και αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις, οι υποψήφιοι /ες θα κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στο Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη (Παλαιό Δημαρχείο), τηλέφωνο 26610-43443 και θα αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, έως την 22-1-2020 και κατά τις ώρες 9.00 έως 13.00 μ.μ.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες θα παρέχονται καθημερινά από Τρίτη 14-1-2020 κατά τις ώρες 9.00π.μ-13.00μ.μ. από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας στο Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη (Παλαιό Δημαρχείο), τηλέφωνο 26610-43443.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ