Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Ερώτηση Αλέκου Αυλωνίτη για κυκλοφοριακά προβλήματα στο ιστορικό κέντρο της πόλης

Ερώτηση κατέθεσε αρμοδίως ο Βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Αυλωνίτης προς τους αρμόδιους Υπουργούς, με θέμα τα προβλήματα κυκλοφορίας και υποδομών στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Κέρκυρας κατά τους θερινούς μήνες.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς
τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
τον κ. Υπουργό Τουρισμό
την κα Υπουργό Πολιτισμού
τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: «Σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας και επιβάρυνση των σχετικών υποδομών στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Κέρκυρας κατά τους θερινούς μήνες»

Η κυκλοφορία των τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων διέπεται από τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 22212/29.10.2008, η οποία τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 12726/27.9.2011, κατά τις οποίες τίθενται οι προϋποθέσεις και οι όροι λειτουργίας τους, βάσει του άρ. 36 του Νόμου 3710/2008.
Με τον τρόπο αυτό, ρυθμίζεται η κυκλοφορία τους σε ειδικές διαδρομές, οι οποίες εγκρίνονται εφόσον συντρέχουν μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις χώρου ειδικά καθορισμένου από τον οικείο ΟΤΑ ή τον αρμόδιο για τη διοίκηση και διαχείριση του χώρου φορέα και επιπλέον, των στάσεων που επιτρέπονται μόνο σε σημεία τουριστικού, αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος και σε χώρο καθορισμένο πάλι, από τον οικείο ΟΤΑ ή τον αρμόδιο για τη διοίκηση και διαχείριση του χώρου φορέα.
Η νομοθετική αυτή, εξέλιξη αφαιρεί αρμοδιότητες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πιο συγκεκριμένα, στα άρθρα 75, 79 και 82 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και το άρθρο 73 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» στις αρμοδιότητες των δημοτικών αρχών και ειδικότερα, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής περιλαμβάνεται «η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας».
Προϊόν λοιπόν, της νέας Κ.Υ.Α. 12726/27.9.2011 είναι ο οικείος ΟΤΑ να χορηγεί απλή βεβαίωση και όχι την έγκριση για το συνολικό μήκος της προτεινόμενης, από το εκάστοτε τουριστικό γραφείο, ειδικής διαδρομής και για τον καθορισμό της αφετηρίας. Με λογικό επόμενο, να αδυνατίζει η δυνατότητα συνεκτίμησης σειράς σοβαρών παραμέτρων και ποιοτικών χαρακτηριστικών των πόλεων στις οποίες, δραστηριοποιούνται τα ειδικά αυτά, τουριστικά λεωφορεία.
Παράλληλα, η νέα Κ.Υ.Α. 12726/27.9.2011 στερείται μιας ουσιαστικής πρόβλεψης, αυτής της μη συμπερίληψης στους φορείς αδειοδότησης, της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, εφόσον οι στάσεις πραγματοποιούνται σε σημεία υψηλού αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Τα τελευταία χρόνια έχει πολλαπλασιαστεί, ο αριθμός των αδειοδοτήσεων και η κυκλοφορία των εν λόγω λεωφορείων στην πόλη της Κέρκυρας και στο ιστορικό της κέντρο. Τούτο έχει ως συνέπεια, ότι εκτός των παραπάνω αρνητικών επιπτώσεων η τακτική κυκλοφορία μεγάλου αριθμού, όγκου και βάρους των οχημάτων αυτών, να έχει επιβαρύνει τα τοιχία αντιστήριξης οδών (της παραλιακής Γαρίτσας, πάνω από τις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας, της Αγωνιστών Πολυτεχνείου και ειδικά στη θέση Μουράγια) και να γίνονται εμφανή, τα ίχνη καθίζησης της περιτοίχισης. Ο κίνδυνος επιπλέον είναι πλέον εμφανέστατος και συντρέχει άμεσος κίνδυνος κατάπτωσης ή καθίζησης των από παλαιοτάτων ετών κατασκευασθέντων τοιχίων αντιστήριξης των δρόμων αυτών, τα οποία αποτελούν μέρος της προστατευόμενης πολιτιστικά πόλης μας.
Όλα τα παραπάνω δημιουργούν τους θερινούς μήνες, στην πόλη της Κέρκυρας ένα σοβαρότατο κυκλοφοριακό πρόβλημα, το οποίο βαίνει διαρκώς επιδεινούμενο από τη χορήγηση και νέων αδειών τουριστικών λεωφορείων, όπως και νέων τρένων. Η πόλη ασφυκτιά επί της ουσίας, από κλυκλοφοριακή συμφόρηση και επί πλέον τίθενται ζητήματα ασφάλειας των παραπάνω οδών λόγω στατικότητας και ως εκ τούτου βατότητας.
Επειδή, κατά τα ανωτέρω η κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά τους θερινούς μήνες δημιουργεί ασφυκτικά προβλήματα με δυσάρεστα αποτελέσματα οικονομικού κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, προσδίδοντας στην Κέρκυρα τριτοκοσμικού τύπου εικόνα
Επειδή η πόλη Κέρκυρας είναι προστατευόμενος από τον αρχαιολογικό νόμο χώρος και αποτελεί προστατευόμενο μνημείο εγγεγραμμένη στο κατάλογο των προστατευομένων μνημείων της UNESCO,
Επειδή, η Πολιτεία έχει υποχρέωση να συντηρεί τις υπάρχουσες υποδομές που δεν είναι σχεδιασμένες να αντέχουν το βάρος των τέτοιου όγκου και βάρους τουριστικών λεωφορείων και περιηγητικών λεωφορείων.
Επειδή, τόσο ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων όσο και η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κέρκυρας έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στα ανωτέρω

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί
1) Πώς σχεδιάζουν να επιλύσουν τα προβλήματα που έχουν προκύψει με την ισχύουσα διαδικασία αδειοδότησης των ειδικών διαδρομών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων;
2) Προτίθενται να προχωρήσουν σε αλλαγή – τροποποίηση της ισχύουσας Κ.Υ.Α. 22212/29.10.2008, προκειμένου οι ΟΤΑ να μπορούν να ορίζουν συνολικά την αδειοδότηση διαδρομών ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, για τις περιοχές της αρμοδιότητάς τους, με προϋπόθεση την έγκριση της αρμόδιας αρχαιολογικής Υπηρεσίας;
3) Εντάσσεται στον σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών η αποσαφήνιση και λεπτομερέστερη αναφορά στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ σε ό,τι αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ιδίως σε περιοχές μνημεία πολιτιστικής κληρονομίας, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και συναφών διατάξεων;

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΤΟΠΙΚΑ