Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου του Δήμου κεντρικής Κέρκυρας

2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου του Δήμου κεντρικής Κέρκυρας θα πραγματοποιηθεί στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό), στις 22 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Ανακοινώσεις.
 2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 3. Καθιέρωση, κατ’ εξαίρεση, διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας για τα Τμήματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού για το έτος 2020 (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 4. Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την Κοινωφελή Επιχείρηση «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας» ΔH.ΠΕ.ΘΕ. – Κ.Ε.Δ.Κ. (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 5. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του, ως εκπροσώπων στη συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2020 (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 6. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του, ως εκπροσώπων στη συγκρότηση Επιτροπής για εκμετάλλευση αιγιαλού – παραλίας (Ο.Τ.Α., Λιμενικό Ταμείο ή Λιμενικός Οργανισμός) για το έτος 2020 (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 7. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του, ως εκπροσώπων στη συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ/τος 31/2018 (ΦΕΚ 61/τ. Α’/4.4.2018) (πολυσύχναστων παραλιών) για το έτος 2020 (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 8. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, για τη συγκρότηση Επιτροπής Δημοπρασιών για την εκποίηση, μίσθωση ή εκμίσθωση πραγμάτων για το έτος 2020 (άρθρο 1 του Π.Δ/τος 270/81 (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 9. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, για τη συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων (άρθρο 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006) (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 10. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με τον αναπληρωτή του στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 11. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Δημοτικό Συμβούλιου του Ν.Π.Δ.Δ. της Πινακοθήκης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 12. Συγκρότηση ειδικής Επιτροπής για την άρση της κυκλοφορίας οχημάτων. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως.
 13. Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) περί ανανέωσης της παραχώρησης χρήσης της νησίδας ΛΑΖΑΡΕΤΟ στο Δήμο μας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 14. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 10-135/18.12.2019 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί της αποζημίωσης Μελών του για τη συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις, προκειμένου να συμπεριληφθεί ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Κατέχης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 15. Έγκριση χορήγησης παράτασης ισχύος της σύμβασης με τίτλο «Παραγωγή εντύπων, εκτύπωση και αποστολή λογαριασμών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 16. Έγκριση πρωτοκόλλων παροχής υπηρεσιών για το έργο «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών σωμάτων Δήμου Κέρκυρας και Δημοτικού Θέατρου» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών «συντήρησης πρασίνου κοινοχρήστων χώρων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).
 18. Έγκριση προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το έτος 2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Βαρούχας).
 19. Συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε η Παράταξη «Εκκίνηση Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα» για λήψη κατ’ αρχήν Απόφασης διερεύνησης των Προϋποθέσεων και Δυνατοτήτων Ίδρυσης Ενεργειακής Κοινότητας από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Ν. 4513/2018) (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παράταξης κ. Ε. Μαρκάτης).
 20. Υιοθέτηση της φιλοσοφίας «Κέρκυρα – Μηδενικά Απόβλητα» – «Corfu – Zero Waste» (Εισηγητές οι Επικεφαλής των Παρατάξεων κ.κ. Γ. Καλούδης, Χ. Σαρλής, Μ. Δρυ και Σ. Πουλής).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Γ. Μεταλληνός

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 • ΤΟΠΙΚΑ