Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Συνεδριάζει την Παρασκευή στις 12.30 η Επιτροπή Ποιότητας ζωής του Δήμου κεντρικής Κέρκυρας

Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ακολουθεί η πρόσκληση:
“Πρόσκληση σε 1η/2020 (TAKTIKH) Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα – MΑΡΑΣΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ – ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6Α ,στις 24 Ιανουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. σε συνεδρίαση (1η/2020) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για συζήτηση και λήψη απoφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Ανάκληση της υπ΄αριθμόν 6-17/29-072019 (ΑΔΑ: ΨΩΣΞΩΕΑ-ΔΕ5) γνωμοδοτικής απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του πρώην Δήμου Κέρκυρας και λήψη νέας απόφασης περί «Παραχώρηση χρήσης ατομικής θέσης στάθμευσης κοινοχρήστου χώρου σε άτομο με αναπηρία κου Ι.Κ. κατόπιν της υπ΄αριθμόν 04-46/10-07-2019 γνωμοδοτικής απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων, Δ.Ε. Κερκυραίων του πρώην Δήμου Κέρκυρας».
  2. Έγκριση παραχώρησης χρήσης ατομικής θέσης στάθμευσης επί κοινοχρήστου χώρου σε άτομο με αναπηρία κας Ε.Α. κατόπιν της υπ΄αριθμόν 01-02/21-11-2019 γνωμοδοτικής απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων, Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
  3. Έγκριση παραχώρησης χρήσης ατομικής θέσης στάθμευσης επί κοινοχρήστου χώρου σε άτομο με αναπηρία κου Π.Μ. κατόπιν της υπ΄αριθμόν 01-03/21-11-2019 γνωμοδοτικής απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων, Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
  4. Έγκριση σήμανσης εισόδου στεγασμένου Ιδιωτικού χώρου στάθμευσης κ. Πέτρου Εμμανουηλίδη, κατόπιν της υπ΄αριθμόν 01-01/21-11-2019 γνωμοδοτικής απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων, Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
  5. Ανάκληση της υπ΄αριθμόν 6-16/29-07-2019 (ΑΔΑ: 6Χ8ΨΩΕΑ-9ΙΡ) γνωμοδοτικής απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του πρώην Δήμου Κέρκυρας και λήψη νέας απόφασης περί «Σήμανση εισόδου υπαίθριου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης κου Κωνσταντίνου Αγάθου, κατόπιν της υπ΄αριθμόν 04-45/10-07-2019 γνωμοδοτικής απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων, Δ.Ε. Κερκυραίων του πρώην Δήμου Κέρκυρας»
  6. Ανάκληση της υπ΄αριθμόν 6-15/29-07-2019 (ΑΔΑ: 65ΨΗΩΕΑ-9Ι8) γνωμοδοτικής απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του πρώην Δήμου Κέρκυρας και λήψη νέας απόφασης περί «Σήμανση εισόδου υπαίθριου ιδιωτικού στάθμευσης κου Δημητρίου Μάνδυλα, κατόπιν της υπ΄αριθμόν 01-19/19-04-2019 γνωμοδοτικής απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων, Δ.Ε. Κερκυραίων του πρώην Δήμου Κέρκυρας»
  7. Ανάκληση της υπ΄αριθμόν 6-18/29-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΓ7ΛΩΕΑ-ΟΥΜ) γνωμοδοτικής απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του πρώην Δήμου Κέρκυρας και λήψη νέας απόφασης «Περί μετατροπής τμήματος δημοτικού παρτεριού επί της οδού Σπ. Αρβανιτάκη , κατόπιν της υπ΄αριθμόν 04-47/10-07-2019 γνωμοδοτικής απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων, Δ.Ε. Κερκυραίων του πρώην Δήμου Κέρκυρας» Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Θεοχάρης Γιώτης Αντιδήμαρχος Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων"</code></pre></li>

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ