Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Ψηφίστηκε η ρύθμιση για τους σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης.

Ψηφίστηκε στη Βουλή, η ρύθμιση για τους σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου, «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις».

Η ρύθμιση, προβλέπει τα εξής:
«Άρθρο 36

Ρυθμίσεις θεμάτων σπουδαστών Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.)

Στους σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) παρέχονται διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια του έτους και τα αναγκαία μέσα για την πολιτιστική τους καλλιέργεια και ψυχαγωγία. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τις παροχές αυτές καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Πηγή: money-tourism.gr/

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ