Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Γιώργος Καρύδης: Δικαιώθηκαν οι κάτοικοι των Διαποντίων νησιών για τον μη ορισμό Αντιδημάρχων

Οι δημότες των Διαποντίων Νήσων και τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων τους, που προσέφυγαν κατά της Απόφασης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με την οποία παρέλειψε, παραβαίνοντας το νόμο, να ορίσει Αντιδημάρχους στα Διαπόντια Νησιά, δικαιώθηκαν.

Η Επιτροπή του άρθρου 152, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό την Προσφυγή τους, μετά την αποφυγή του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να εκδώσει Απόφαση, έκρινε ότι η Προσφυγή είναι βάσιμη. Κατόπιν αυτού εξέδωσε την υπ΄ αριθμόν 7/24-01-2020 Απόφαση στην οποία αποφαίνεται ότι η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας εσφαλμένα δεν όρισε αντιδημάρχους στην Ερείκουσα και στο Μαθράκι, στους δε Οθωνούς παράνομα δεν ανέθεσε τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες στον αντιδήμαρχο Οθωνών.

Λίγες ώρες μετά την εκδίκαση της υπόθεσης στην Επιτροπή του άρθρου 152 και προφανώς αντιληφθείσα ότι η Προσφυγή θα γίνει δεκτή, η κ. Δήμαρχος δημοσιοποίησε ότι όρισε αντιδημάρχους στην Ερείκουσα και στο Μαθράκι, όπως φάνηκε από τη σχετική διαδικτυακή ανάρτηση του Δήμου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Οι ορισθέντες αντιδήμαρχοι στα Διαπόντια Νησιά, είναι όμως άμισθοι, καθόσον η κ. Δήμαρχος, θεωρούμε, ότι εξάντλησε τον αριθμό των αντιδημάρχων, που λαμβάνουν αντιμισθία, σύμφωνα με τις προεκλογικές και μετεκλογικές της συμφωνίες και δεσμεύσεις. Αν δε η κυβέρνηση της Ν.Δ., που τη στηρίζει, δεν ψήφιζε πρόσφατα νομοθετική διάταξη που προέβλεψε τη δυνατότητα να ορίσει ακόμη δύο αντιδημάρχους, αλλά άμισθους, πιστεύουμε ότι τα Διαπόντια Νησιά θα ήταν ακόμη χωρίς αντιδήμαρχο!

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ