Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Συνεδριάζει την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο κεντρικής Κέρκυρας

Με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο κεντρικής Κέρκυρας στην αίθουσα Ευαγόρας Πηλληκαρίδης του Μον Ρεπό. ΑΚολουθεί η πρόσκληση:

“Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας, καλείστε στη 3η Συνεδρίαση, Τακτική, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό), στις 11 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Ανακοινώσεις.
 2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 3. Υιοθέτηση της φιλοσοφίας «Κέρκυρα – Μηδενικά Απόβλητα» – «Corfu – Zero Waste» (Εισηγητές οι Επικεφαλής των Παρατάξεων κ.κ. Γ. Καλούδης, Χ. Σαρλής, Μ. Δρυ και Σ. Πουλής).
 4. Συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε η Παράταξη «Εκκίνηση Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα» για λήψη κατ’ αρχήν Απόφασης διερεύνησης των Προϋποθέσεων και Δυνατοτήτων Ίδρυσης Ενεργειακής Κοινότητας από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Ν. 4513/2018) (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παράταξης κ. Ε. Μαρκάτης).
 5. Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 6. Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την Κοινωφελή Επιχείρηση «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας» ΔH.ΠΕ.ΘΕ. – Κ.Ε.Δ.Κ. (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών «Συντήρηση και Επισκευή κλιματιστικών σωμάτων Δήμου Κέρκυρας και Δημοτικού Θεάτρου» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 8. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας για το έργο «Συντήρηση, επισκευή Δημοτικών κτιρίων Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 9. Έγκριση χορηγήσεως 3ης παρατάσεως για το έργο «Οδοποιία Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 10. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 11. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας για το έργο «Αγροτική οδοποιία, συντήρηση και βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου που εξυπηρετεί την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στις Δ.Ε. Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 12. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση πλατείας ‘Σαουλή’ Τ.Κ. Σκριπερού της Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών». (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 13. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία ΔΕ Κερκυραίων και Φαιάκων, τεχνικό πρόγραμμα 2018» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 14. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Επισκευή και συντήρηση Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας, τεχνικό πρόγραμμα 2018» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 15. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως εργασιών του έργου «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 16. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Αγ. Ιωάννη Δ.Ε. Παρελίων & Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Κασσωπαίων, Θιναλίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 17. Έγκριση χορηγήσεως 5ης παρατάσεως προθεσμίας για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 18. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αγροτική Οδοποιία Αγ. Ιωάννη Δ.Ε. Παρελίων & Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Κασσωπαίων, Θιναλίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 19. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Κερκυραίων, Φαιάκων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 20. Έγκριση έκπτωσης αναδόχου προμήθειας υλικών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 21. Έγκριση του από 16.12.2019 πρωτοκόλλου περί απόρριψης ή παραλαβής υλικών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 22. Έγκριση παραλαβής μελέτης στατικής επάρκειας για το έργο «Ανέγερση 4ου Λυκείου» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 23. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στον τομέα της τουριστικής προβολής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Βαρούχας).
 24. Έγκριση χορηγήσεως παράτασης διάρκειας της με αρ. πρωτ. 39232/30-08-2019 σύμβασης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων στις Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου – Εσπερίων – Θιναλίου – Κασσωπαίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
 25. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Κέρκυρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5032952 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 26. Εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών και επιβολή της νόμιμης εισφοράς δακοκτονίας στις Κοινότητες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).
 27. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για τη συμμετοχή τους στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση (ITF) έτους 2020 που θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι Σερβίας (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 28. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για τη συμμετοχή τους στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση (ITB) έτους 2020 που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο Γερμανίας (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 29. Ωράριο λειτουργίας Χώρων Στάθμευσης για το έτος 2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 30. Έγκριση ένταξης υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της εκδήλωσης που διοργανώνει η EXRO CORFU 2020 (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 31. Έγκριση ένταξης του 19ο Πανελληνίου Συνεδρίου Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 32. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για την αναβάθμιση του γηπέδου Αργυράδων της Δ.Ε. Κορισσίων».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Γ. Μεταλληνός”

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 • ΤΟΠΙΚΑ