Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Συνεδριάζει το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Φεβρουαρίου του Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων

Αυτό το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Φεβρουαρίου συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο την πρώτη ημέρα με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη και 6 επερωτήσεις, ενώ την δεύτερη ημέρα με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ακολουθούν οι προσκλήσεις:

“Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στις Αλυκές Ποταμού, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η : Γιατί δεν πληρώνονται οι μετακινήσεις μέσω του Μεταφορικού Ισοδύναμου:
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.ΣΑ. Για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η : Η εμπλοκή της κ. Περιφερειάρχη στην υπόθεση του Ερημίτη
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.ΣΑ. Για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η : Το έργο των φραγμάτων και η πορεία εκτέλεσής του.
Επερωτών: Oεπικεφαλής της παράταξης ¨Ιόνιος Συμμαχία¨ κ. Σπυρίδων Σπύρου.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η :α) Σχετικά με τα προβλήματα της μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία της Περιφέρειάς μας.
β) Σχετικά με τις απαράδεκτες κτιριακές συνθήκες στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο κ Λύκειο (ΕΝΕΕΓΥΛ) Ζακύνθου και την παντελή έλλειψη μέσων μεταφοράς των μαθητών.
Επερωτών: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η : Παρεμπόδιση εισόδου για έλεγχο Γενικού Δ/ντη στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης και παραπομπή σε πειθαρχική διαδικασία εργαζομένων.
Επερωτών: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια ¨ κ. Βαρβάρα
( Βέρα) Κορωνάκη.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 7η : Παράκαμψη Μπενιτσών.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Ανυπότακτο Ιόνιο¨ κ. Στέφανος Σαμοΐλης¨

ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 21ης, 22ης,23ης, και 24ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
ΘΕΜΑ 2ο: 1η τροποποίηση προσχέδιου Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2020 – Αποδοχές χρηματοδότησης.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
ΘΕΜΑ 3ο: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
ΘΕΜΑ 4ο: Πρόγραμμα Προμηθειών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
ΘΕΜΑ 5ο: Ενημέρωση για την πορεία των έργων που έχουν ενταχθεί στις κοινές προσκλήσεις των προγραμμάτων INTERREG GR- AL 2014-2020 & GR- IT 2014-2020.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου.
ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός υπολόγου διαχειριστή υποέργου του έργου ΣΑΕ571, ΚΑΕ 2014ΣΕ57100004 με τίτλο «Αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Π.Ε. Κεφαλληνίας που συνδέει τους οικισμούς Καπανδρίτι – Ξενόπουλο», για ποσό χρηματοδότησης 100.000,00€
Εισηγητής: OΑντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σταύρος Τραυλός.
ΘΕΜΑ 7ο: Η πορεία κατασκευής και λειτουργίας των υδατοδρομίων στην ΠΙΝ.
Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.ΣΑ. Για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
ΘΕΜΑ 8ο: Η εικόνα εγκατάλειψης των Κέντρων Υγείας της Π.Ι.Ν. και οι δυνατότητες βελτίωσης.
Εισηγητής:Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Ιόνιος Συμμαχία ¨ κ. Σπυρίδων Σπύρου.
ΘΕΜΑ 9ο: Η θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ιδιωτικοποίηση του Ερημίτη και την φωτογραφική »ντροπολογία» της Κυβέρνησης.
Εισηγητής Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Νικόλαος Μουζακίτης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στις Αλυκές Ποταμού, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου
ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Τουρισμού.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
ΘΕΜΑ 3ο: Προσδιορισμός του ωρομισθίου του έκτακτου προσωπικού που προσλαμβάνεται
στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Συμβάσεως για την δημοπράτηση έργου με τίτλο
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ » προυπ/σμου 450.000,00 €.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Ανδρέας Κτενάς.
ΘΕΜΑ 5ο: Σκοπιμότητα σύναψης Δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας τεχνικού Συμβούλου.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Υποδομών και Τεχνικών Έργων, κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης.
ΘΕΜΑ 6ο: Η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων ( ΑΣΑ )στη Π.Ε. Κέρκυρας με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις για το θέμα αυτό.
Εισηγητής: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού
ΘΕΜΑ 7ο: Η θέση του Περιφερειακού συμβουλίου για την επιχείρηση ακόμα μεγαλύτερης ελαστικοποίησης των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων και την κατάργηση της αργίας της Κυριακής. Κατάργηση της απόφασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (αρ. 107-13/28-07-2018) που απελευθερώνει τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι στις 12 το βράδυ .
Εισηγητής: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.
ΘΕΜΑ 8ο: Πρωτογενής και Δευτερογενής τομέας οικονομίας στα Ιόνια Νησιά.
Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Ανυπότακτο Ιόνιο ¨ κ. Στέφανος Σαμοΐλης.

Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Νικόλαος Μουζακίτης”

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ