Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Η απάντηση του Υπουργείου Υποδομών στην ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την αποκατάσταση των ζημιών από τις φυσικές καταστροφές

Απάντησε το Υπουργείο Μεταφορών στην ερώτηση που κατέθεσαν Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ αυτών και ο Βουλευτής Κερκύρας Αλέκος Αυλωνίτης για την αντιμετώπιση των ζημιών από τις φυσικές καταστροφές και τις πλημμύρες της 12ης, 13ης και 14ης Νοεμβρίου. Ακολουθεί η απάντηση:

“Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε την κυρία
και τους κυρίους Βουλευτές ότι, για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών &
Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.867/1979 και 1190/1981 και το άρθρο 10 του
Ν. 2576/1998 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του Ν.4313/2014, η αρμόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων
Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), είναι αρμόδια για την αποκατάσταση των ζημιών σε
κτήρια μετά από φυσική καταστροφή (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, ανεμοστρόβιλο κ.λπ.)
στις περιπτώσεις που η περιοχή που επλήγη έχει ενταχθεί με κοινή υπουργική απόφαση σε
πρόγραμμα αποκατάστασης ζημιών του Υπουργείου. Αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση αυτής
της Απόφασης είναι η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) και τα μέτρα αποκατάστασης λαμβάνονται, εφόσον οι
καταστροφές που προκαλούνται έχουν τον χαρακτήρα φυσικής καταστροφής και πλήττουν
ευρύτερες περιοχές και όχι μεμονωμένες οικοδομές.
Προκειμένου η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. να εξετάσει τη δυνατότητα οριοθέτησης περιοχών που έχουν
πληγεί από πλημμύρα και τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των
2
ζημιών των κτηρίων, η αρμόδια Περιφέρεια θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως το συμβάν
και στη συνέχεια να αποστείλει αίτημα οριοθέτησης συνοδευόμενο από τις συγκεντρωτικές
καταστάσεις των πορισμάτων των αυτοψιών ανά Τοπική Κοινότητα καθώς και τα δελτία
αυτοψιών που θα διενεργήσουν σε κτήρια κατοικιών και επιχειρήσεων οι Δήμοι και η
Περιφέρεια, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, στα οποία πρέπει να καταγράφεται και το
ύψος της στάθμης του νερού στα πληγέντα κτήρια. Στην περίπτωση που από τις αυτοψίες
που θα διενεργηθούν, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, διαπιστωθούν βλάβες στα κτήρια από
το συμβάν που προκαλούν επικινδυνότητα, δηλαδή τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των
πολιτών, θα πρέπει ο Δήμος να ενημερώσει σχετικά τη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., προκειμένου να σταλεί
κλιμάκιο μηχανικών για αυτοψία και περαιτέρω ενέργειες.
Σας πληροφορούμε ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αιτήθηκε την κήρυξη περιοχών του Ν.
Κέρκυρας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αποκατάσταση των
ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 12ης, 13ης και 14ης Νοεμβρίου 2019. Μετά
την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών θα εξετάσει τη δυνατότητα οριοθέτησης των περιοχών που έχουν
πληγεί από την πλημμύρα”.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ