Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Συνεδριάζει την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο κεντρικής Κέρκυρας για το τεχνικό πρόγραμμα και τον προυπολογισμό

Την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου συνεδριάζει στις 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο κεντρικής Κέρκυρας για το τεχνικό πρόγραμμα και στις 20.30 για τον προυπολογισμό. Ακολουθούν οι προσκλήσεις:

“Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας, καλείστε στην 4η Συνεδρίαση, Τακτική, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό), στις 18 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 , για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :

 1. Ανακοινώσεις.
 2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το έτος 2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Γ. Μεταλληνός

5η Συνεδρίαση
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018), β) των άρθρων 266 – 267 του Ν. 3852/2010, γ) των άρθρων 155 – 162 του ν. 3463/2006 και δ) τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε Ε Ι Δ Ι Κ Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων που θα πραγματοποιηθεί στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό), στις 18 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :

 1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, συνοδευόμενου από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και την αιτιολογική έκθεση εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 2. Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Γ. Μεταλληνός”

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΤΟΠΙΚΑ
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ