Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου για την επένδυση στον Ερημίτη

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, στη συνεδρίαση, που πραγματοποίησε σήμερα, Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020, εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα για την επένδυση στον Ερημίτη, όπως συνδιαμορφώθηκε από τις παρατάξεις Ιόνιο Δυνατά Κάθε νησί ψηλά (Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου), Ιόνιος Συμμαχία (Σπύρος Σπύρου) και Επτανησιακή Πρωτοβουλία (Αλέξανδρο Αλεξάκη).
Συγκεκριμένα αναφέρει:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εκφράζει την στήριξη του σε κάθε επενδυτική προσπάθεια είτε αυτή φέρει το χαραχτήρα της δημόσιας επένδυσης είτε φέρει το χαραχτήρα της ιδιωτικής επένδυσης, εφόσον αποσκοπεί στην οικονομική ανάπτυξη του μέρους στο οποίο εκτελείται.
Κύριος γνώμονας της στήριξης μας, αποτελεί η κατ΄ απόλυτο τρόπο τήρηση της κείμενης εσωτερικής ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος του ευρύτερου χώρου που η οποιαδήποτε επένδυση θα πραγματοποιηθεί .
Εν προκειμένω, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων διαπιστώνει την αναρμοδιότητά του, ως αυτοδιοικητικού οργάνου να εκφράσει επί της ουσίας θέση περί της καταλληλότητας ή μη της συγκεκριμένης επένδυσης στην θέση «Ερημίτης» της ευρύτερης περιοχής Κασσιόπη Κέρκυρας, καθόσον την αρμοδιότητα έχει, ως ιδιοκτήτης της έκτασης το Ελληνικό Δημόσιο , το όποιο έχει κατά το πρόσφατο παρελθόν, δια τριών διαδοχικών κυβερνήσεών του τοποθετηθεί και μάλιστα δια νομοθετικών ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν στη Βουλή των Ελλήνων ήδη από το έτος 2011.
Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι το Ελληνικό Δημόσιο, με πράξη του που έλαβε χώρα το έτος 2017, άλλαξε τον αρχικά επιλεγέντα τρόπο της επένδυσης, με τη μεταβίβαση της κυριότητας τμήματος του όλου γηπέδου της επένδυσης, μετατρέποντας έτσι την αρχική φύση αυτής, που ήταν η παραχώρηση του γηπέδου δια της εκμίσθωσης για 99 χρόνια, απόφαση με την οποία δεν συμφωνεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, μη έχοντας όμως και νόμιμο λόγο προσβολής της απόφασης αυτής.
Τέλος το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων διατυπώνει ρητά τη διαβεβαίωσή του ότι θα παρακολουθεί δια των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, την πορεία εκτέλεσης της συγκεκριμένης επένδυσης, σε όσα κεφάλαια θεωρεί εαυτόν αρμόδιο, ιδίως σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της νομοθεσίας που τη διέπει, με βάση και το εκδοθέν και ψηφισθέν ΕΣΧΑΔΑ, ως σήμερα ισχύει, καθώς και των δικαιωμάτων των πολιτών για ελεύθερη πρόσβασή τους, προς το θαλάσσιο χώρο.
Παράλληλα αισθάνεται την ανάγκη να διατυπώσει και εκφράσει την πάγια θέση του, υπέρ της ενίσχυσης του θεσμού της Αυτοδιοίκησης δια της διατήρησης και περαιτέρω παραχώρησης αρμοδιοτήτων, σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση θεμάτων σχετιζομένων με τα πάσης φύσεως συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών, με την αυτονόητη παρατήρηση ότι και ο θεσμός της αυτοδιοίκησης θα πρέπει να ανταποκρίνεται ακριβόχρονα και με υπευθυνότητα, στα θέματα τα οποία έχει αποκλειστική αρμοδιότητα.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ