Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Την Δευτέρα στις 24 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 η επόμενη συνενδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας, καλείστε στην 6η Συνεδρίαση, Τακτική, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό), στις 24 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 , για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :

        ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 • Υιοθέτηση της φιλοσοφίας «Κέρκυρα – Μηδενικά Απόβλητα» – «Corfu – Zero Waste» (Εισηγητές οι Επικεφαλής των Παρατάξεων κ.κ. Γ. Καλούδης, Χ. Σαρλής, Μ. Δρυ και Σ. Πουλής).
 • Συζήτηση για την επένδυση στην περιοχή «Ερημίτης» (Κασσιώπη) .
 • Συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε η Παράταξη «Εκκίνηση Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα» για λήψη κατ’ αρχήν Απόφασης διερεύνησης των Προϋποθέσεων και Δυνατοτήτων Ίδρυσης Ενεργειακής Κοινότητας από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Ν. 4513/2018) (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παράταξης κ. Ε. Μαρκάτης).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης με α.π. 39978/5.9.2018 «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Μαθρακίου» από 1 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου 2019. (Εισηγητής: κ. Ι. Σερεμέτης)
 • Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας παράδοσης υλικών της σύμβασης «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού ελικοδρομίων Ερείκουσας και Οθωνών» (Εισηγητής: κ. Ν. Καλόγερος)
 • Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης του έργου «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Κερκυραίων, Φαιάκων» (Εισηγητής: Ν. Καλόγερος)
 • Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Κερκυραίων, Φαιάκων» (Εισηγητής: κ. Ν. Καλόγερος)
 • Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για το έτος 2020. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός)
 • Ανανέωση παραχώρησης χρήσης κατασκηνωτικού χώρου στη Νησίδα ΒΙΔΟ (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός)
 • Αποδοχή συνέχισης υλοποίησης των εντεταγμένων πράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020» (Εισηγήτρια: κα. Παναγιώτα Τζάννε)
 • Καταρχήν έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου με την «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Εισηγήτρια: κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη)
 • Έγκριση ένταξης υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων της ημερίδας με θέμα «Οι ανάγκες του Μηχανικού σήμερα. Γεωπληροφορική & εργαλεία» (Εισηγήτρια: κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη)
 • Συμμετοχή Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Φιλαρμονικής Κυνοπιαστών στις εκδηλώσεις προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου (Κωνσταντινούπολη, 26 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2020). (Εισηγήτρια: κα Μαρία Ζερβού)

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
 • ΤΟΠΙΚΑ