Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

“Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομιά, Ταυτότητα και Τοπικές-Συμμετέχουσες Κοινωνίες”. Πετριτή 26 Φεβρουαρίου στιε 18.30 και Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου στις Αργυράδες στις 12.30

To Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Αλιευτική Οργάνωση Πετριτή σας προσκαλούν σε δύο συναντήσεις ενημέρωσης σχετικά με την εξέλιξη του έργου διασυνοριακής συνεργασίας FISH & C.H.I.P.S. “Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομιά, Ταυτότητα και Τοπικές-Συμμετέχουσες Κοινωνίες”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Εταίροι του έργου είναι το Πανεπιστήμιο της Foggia (Επικεφαλής εταίρος), το Επιμελητήριο του Τάραντα, η Περιφέρεια Απουλίας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Ιστορίας) και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας. Συνδεδεμένοι εταίροι είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Τάραντα (MarTA) και η Ένωση Αλιέων του Πετριτή Κέρκυρας.

Το έργο FISH&CHIPS επικεντρώνεται στις θαλάσσιες, αλιευτικές και ναυτικές παραδόσεις της Κέρκυρας και της Απουλίας και έχει ως στόχο να στηρίξει την προσπάθεια των αλιευτικών κοινοτήτων να προσανατολίσουν την αναπτυξιακή τους διαδικασία στην αξιοποίηση της παράκτιας και θαλάσσιας πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, υλική (κινητή, ακίνητη και υποθαλάσσια), αλλά και άυλη (προφορικές παραδόσεις και τεχνικές, παραστατικές τέχνες, τελετουργίες) που μαρτυρούν την έντονη αλληλεπίδραση των κατοίκων με το παράκτιο περιβάλλον κατά τη διάρκεια των αιώνων. Το FISH&CHIPS μέσα από τις δράσεις του θα συμβάλει στη διατήρηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελληνικών και Ιταλικών ακτών για λόγους τουριστικής ανάπτυξης, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των επαγγελματιών στον χώρο της αλιείας και του τουρισμού.

Στο πλαίσιο του έργου σχεδιάστηκε το «Οικομουσείο Πετριτή και Νότιας Κέρκυρας», το οποίο αξιοποιώντας ένα χώρο πληροφόρησης στον Πετριτή και ένα Δίκτυο Πολιτιστικών Διαδρομών (Χερσαίων και Θαλάσσιων) στη Νότια Κέρκυρα, θα συμβάλει αποφασιστικά στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και στην προσφορά ειδικών μορφών τουρισμού. Για την περαιτέρω ανάπτυξη και υποστήριξη του Οικομουσείου προτείνεται η δημιουργία μίας Ομάδας Τοπικής Δράσης και Υποστήριξής του. Προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις στη Νότια Κέρκυρα. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Σχολείο Πετριτή, την Τετάρτη 26 Φλεβάρη 2020 και ώρα 06:30 μμ, και η δεύτερη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αργυράδων, την Πέμπτη 27 Φλεβάρη 2020 και ώρα 12:30μμ.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΤΟΠΙΚΑ
  • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ