Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Το Παρατηρητήριο για τα μηδενικά απόβλητα

Ως Παρατηρητήριο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κέρκυρας, βλέπουμε τις προσπάθειες μας να αποδίδουν τους πρώτους καρπούς καθώς η φιλοσοφία των <<μηδενικών απορριμμάτων>> εισάγεται στη δημόσια συζήτηση μέσω του καθ ύλην αρμόδιου θεσμικού οργάνου για την υλοποίηση της φιλοσοφίας αυτής. Προβληματισμό παρά ταύτα μας προκαλεί η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε. Δείχνει ότι υπάρχει ακόμη μακρύς δρόμος προκειμένου να πεισθούμε ότι πέρα από την κατ’ αρχήν δήλωση προθέσεων, υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση για ριζικές τομές και αλλαγές όσον αφορά το τεράστιο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, παρά την επί της αρχής θετική απόφαση από το Δήμο . Δεν είδαμε να περιγράφεται με σαφήνεια το σύστημα Διαλογής στην Πηγή και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την επιτυχία του. Αντίθετα είδαμε να υιοθετούνται ήδη δρομολογημένες λύσεις και διαφορετικά συστήματα ανακύκλωσης, χωρίς συγκεκριμένη στοχοθέτηση και επί της ουσίας δυσκολευόμαστε να διακρίνουμε τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό που προτείνεται. Η συσχέτιση του ψηφίσματος με την πρόταση συγκεκριμένου μη κερδοσκοπικού οργανισμού, που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, προκαλεί απορίες. Επειδή η φιλοσοφία μηδενικών απορριμμάτων στοχεύει σε σταδιακή μείωση της παραγωγής σύμμεικτου απορρίμματος με Διαλογή στην Πηγή, ως Παρατηρητήριο υπογραμμίσαμε ότι η φιλοσοφία αυτή δε συνάδει με την δρομολογημένη κατασκευή του εργοστασίου και για το λόγο αυτό στη μελέτη κατασκευής της υπό δημιουργία Μ.Ε.Α. θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη μετατροπής του σε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων, καθώς, αν επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής μηδενικών απορριμμάτων με Διαλογή στην Πηγή, η λειτουργία ενός εργοστασίου σύμμεικτων πρακτικά καταργείται. Παράλληλα θεωρούμε απαραίτητη την αλλαγή της χωροθέτησής του μακριά από την πολύπαθη περιοχή του Τεμπλονίου.

Ως Παρατηρητήριο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κέρκυρας θα παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις έτσι ώστε η πρώτη αυτή κουβέντα να μη μείνει ένα απλό ευχολόγιο. Με τον τόπο μας σε τραγική κατάσταση, με τα βουνά «δεμάτων» να συνεχίζουν να συσσωρεύονται, με τη μεταφορά σε εκκρεμότητα παρά τις δηλώσεις, θα περιμέναμε να έχει ήδη ξεκινήσει εντατική ανακύκλωση, όπως άλλωστε είχε εξαγγελθεί και όπως προβλέπει το ΦΕΚ περί μεταφοράς. Αντί γι αυτό, η ανακύκλωση εξακολουθεί να στηρίζεται στο φιλότιμο των εθελοντών και των χρηστών των Πράσινων Γωνιών.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ