Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Είμαστε έτοιμοι για την αποκομιδή των στρωμάτων και ογκωδών αντικειμένων;;

Ο Γιώργος Καλούδης επικεφαλής της παράταξης ΠΡΩΤΑ Η ΚΕΡΚΥΡΑ ερωτά :

Σε λιγότερο από ένα μήνα, στις 29 Μάρτη 2020 έρχονται τα πρώτα charters των Ryan Air και Easy jet με τουρίστες. Ήδη το φετινό πρόγραμμα αφίξεών τους έχει συρρικνωθεί πολύ και σε χρόνο λήξης και σε πυκνότητα πτήσεων και προορισμών. Ο Μάρτης είναι ο κατ’εξοχήν μήνας των ανακαινίσεων που θα πραγματοποιηθούν στα κάθε είδους τουριστικά καταλύματα αλλά και σε καταστήματα, κατοικίες. Με δεδομένο, ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα
του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (το οποίο καταψηφίσαμε) δεν προβλέπει μεγάλο πράσινο σημείο, ένα ή περισσότερα, όπως ορίζει ο Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/23-12-2016) για τον “Χωρικό σχεδιασμό – Βιώσιμη ανάπτυξη” στο άρθρο 21 αυτού με τίτλο: «Ορισμοί, όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση Πράσινων Σημείων».

Επειδή οι δημότες, τα νοικοκυριά, οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες, σύμφωνα με τον N. 4555/2018 άρθρο 185: (“Έννοια, περιεχόμενο και τρόπος καθορισμού ανταποδοτικών τελών” παράγραφος 1), πληρώνουν κανονικά το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού που επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και
διαχείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές. ………. κτλ. ».

Επειδή ήδη παρατηρούνται τα άσχημα και λυπηρά φαινόμενα με στρώματα και ογκώδη αντικείμενα στους δρόμους είτε δίπλα στους κάδους είτε άτακτα.

Επειδή η εμπειρία δηλώνει, ότι θα ακολουθήσουν και άλλα ογκώδη απορρίμματα καθώς και οικοδομικά απορρίμματα είτε στους δρόμους είτε σε χειμάρρους εάν δεν ληφθούν άμεσα πρόνοιες.

ΕΡΩΤΑΣΘΕ:

  1. Ο Δημοτικός μηχανισμός είναι έτοιμος να ορίσει ημέρες και χώρους περισυλλογής στρωμάτων και ογκωδών αντικειμένων, ούτως ώστε να μην αντιμετωπίσουμε τα δυσφημιστικά προβλήματα και ντροπιαστικά φαινόμενα στις άκρες των δρόμων ή ακόμα χειρότερα σε τάφρους και χειμάρρους;
  2.  Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος χώρος για την εναπόθεσή τους;
    Εάν ναι, έχει ενημερωθεί ο λαός;

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ