Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου

Στις 6 Μαρτίου 2020, συγκροτήθηκε σε Σώμα η Προσωρινή Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κέρκυρας, κατόπιν της δικαστικής απόφασης 245/2020 – 13.02.2020 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, η οποία όρισε ως μέλη του 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου τους εξής: Ιωάννη Χαλικιόπουλο, Σπυρίδωνα Αργυρό, Παύλο Ζήμο, Αντιγόνη Λευθεριώτη, Γεώργιο Μουζακίτη, Σταμάτιο Πελάη, Ελένη Μάζη, Γεώργιο Ανδριώτη, Χρήστο Γκράτσα.

Μετά από νόμιμη πρόσκληση προς τα μέλη, παρόντες κατά την καθορισμένη ώρα, 11:00 ήταν οι παρακάτω:
Ιωάννης Χαλικιόπουλος, Σπυρίδων Αργυρός, Παύλος Ζήμος, Αντιγόνη Λευθεριώτη, Γεώργιος Μουζακίτης, Σταμάτιος Πελάης, Ελένη Μάζη, Γεώργιος Ανδριώτης, Χρήστο Γκράτσας
Απόντες: Κανείς

Κατόπιν προτάσεων των δύο παρατάξεων για την κατανομή των αξιωμάτων του Δ/Σ και ύστερα από μυστική ψηφοφορία προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

α) Πρόεδρος ο Ιωάννης Χαλικιόπουλος
β) Αντιπρόεδρος ο Γιώργος Μουζακίτης
γ) Γενικός Γραμματέας ο Σπυρίδων Αργυρός
δ) Ταμίας ο Παύλος Ζήμος
ε) Έφορος/Αναπλ. Γεν. Γραμματέας η Αντιγόνη Λευθεριώτη
στ) Μέλη οι: Σταμάτιος Πελάης, Ελένη Μάζη, Γεώργιος Ανδριώτης, Χρήστος Γκράτσας

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ