Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Νέα μέτρα για τις πισίνες από το υπουργείο Υγείας, λόγω κορονωϊού.

Με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιό του το υπουργείο Υγείας, που κοινοποιείται και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του υπουργείου Τουρισμού, δίνει οδηγίες για την λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών, για την αποφυγής της διάδοσης του κορονωϊού στις εγκαταστάσεις.

Με την εγκύκλιο του υπουργείου, εφιστάται η προσοχή για:

 1. Την αυστηρή τήρηση όλων των όρων υγιεινής των χώρων των κολυμβητικών δεξαμενών, όπως αυτοί αναφέρονται στην σχετική ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία ( εξώστες θεατών, αποδυτήρια, καταιονητήρες, αποδυτήρια, νιπτήρες, κρήνες)
 2. Την αυστηρή διασφάλιση της ποιότητας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 15 της (α) σχετικής και η οποία θα βεβαιώνεται με τις απαιτούμενες δειγματοληψίες, η συχνότητα των οποίων συνιστάται να διπλασιασθεί (2 δείγματα τουλάχιστον ανά εβδομάδα) για τη χρονική περίοδο των επόμενων 4 μηνών ( σχετ. β).
 3. Το σύστημα ανακυκλοφορίας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών (άρθρο 16 της α. σχετικής), που θα πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς καθ΄όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, με ρυθμό που εξασφαλίζει την πλήρη ανανέωσή του σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 4 ωρών και σε ειδικές περιπτώσεις των 6 ωρών. Η ανανέωση πρέπει να επιτυγχάνεται είτε με συνεχή ροή νέου καθαρού νερού, είτε με ανακυκλοφορία του νερού των δεξαμενών μετά από προηγούμενο καθαρισμό και απολύμανση. Το σύστημα ανακυκλοφορίας- καθαρισμού-απολύμανσης του νερού θα λειτουργεί όλες τις ώρες χρησιμοποίησης των δεξαμενών και πέραν αυτών για τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για την εξασφάλιση του νερού διαυγούς και κατάλληλου από μικροβιολογική άποψη.
 4. Την απολύμανση του νερού σε αυτές, η οποία είναι υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών ως ρητά επιβάλλεται από το άρθρο 18 της (α) σχετικής.
 5. Τη μέτρηση του υπολείμματος χλωρίου στο νερό των κολυμβητικών δεξαμενών η οποία θα γίνεται χρωματογραφικά με τη μέθοδο DPD (Διαιθυλοπαραφαινυλοδιαμίνη) και θα κυμαίνεται αυστηρά μεταξύ 0,4 και 0,7 mg/l .
 6. Την αυστηρή καθαριότητα και το σχολαστικό καθαρισμό των κολυμβητικών δεξαμενών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 της (α) σχετικής.

Η εγκύκλιος
Ολόκληρη η εγκύκλιος, έχει ως εξής:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αθήνα 4-3-2020
Αριθμ. Πρωτ. Δ1δ/Γ.Π. οικ 14947
ΠΡΟΣ:

 1. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ΒΑΘΜΟΥ
  ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
 2. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
  Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
  Ταχ. Κώδικας : 104 33
  Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ Δ΄
  Τηλέφωνο : 2132161352
  FAX : 2132161907

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ:
Λήψη μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας στις κολυμβητικές δεξαμενές περιοχής ευθύνης σας
Σχετ:
α) Η Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87/τ.B/24-1-73) Υγειονομική Διάταξη «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
β) Η από 25-2-2020 ( ΦΕΚ 42/τ.α/20) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»
Το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού και για λόγους προστασίας και διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας αλλά και της υγείας των λουομένων στις κολυμβητικές δεξαμενές, επισημαίνει την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του ιού στις εγκαταστάσεις των κολυμβητικών δεξαμενών που λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης σας.
Για το λόγο αυτό εφιστά την προσοχή στους υπεύθυνους φορείς λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών σε ότι αφορά:

 1. Την αυστηρή τήρηση όλων των όρων υγιεινής των χώρων των κολυμβητικών δεξαμενών, όπως αυτοί αναφέρονται στην σχετική ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία (εξώστες θεατών, αποδυτήρια, καταιονητήρες, αποδυτήρια, νιπτήρες, κρήνες)
 2. Την αυστηρή διασφάλιση της ποιότητας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 15 της (α) σχετικής και η οποία θα βεβαιώνεται με τις απαιτούμενες δειγματοληψίες, η συχνότητα των οποίων συνιστάται να διπλασιασθεί (2 δείγματα τουλάχιστον ανά εβδομάδα) για τη χρονική περίοδο των επόμενων 4 μηνών ( σχετ. β).
 3. Το σύστημα ανακυκλοφορίας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών (άρθρο 16 της α. σχετικής), που θα πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς καθ΄όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, με ρυθμό που εξασφαλίζει την πλήρη ανανέωσή του σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 4 ωρών και σε ειδικές περιπτώσεις των 6 ωρών. Η ανανέωση πρέπει να επιτυγχάνεται είτε με συνεχή ροή νέου καθαρού νερού, είτε με ανακυκλοφορία του νερού των δεξαμενών μετά από προηγούμενο καθαρισμό και απολύμανση. Το σύστημα ανακυκλοφορίας- καθαρισμού-απολύμανσης του νερού θα λειτουργεί όλες τις ώρες χρησιμοποίησης των δεξαμενών και πέραν αυτών για τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για την εξασφάλιση του νερού διαυγούς και κατάλληλου από μικροβιολογική άποψη.
 4. Την απολύμανση του νερού σε αυτές, η οποία είναι υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών ως ρητά επιβάλλεται από το άρθρο 18 της (α) σχετικής.
 5. Τη μέτρηση του υπολείμματος χλωρίου στο νερό των κολυμβητικών δεξαμενών η οποία θα γίνεται χρωματογραφικά με τη μέθοδο DPD (Διαιθυλοπαραφαινυλοδιαμίνη) και θα κυμαίνεται αυστηρά μεταξύ 0,4 και 0,7 mg/l .
 6. Την αυστηρή καθαριότητα και το σχολαστικό καθαρισμό των κολυμβητικών δεξαμενών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 της (α) σχετικής.
  Τέλος η παρούσα εγκύκλιος κοινοποιείται σε όλες τις Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, οι οποίες παρακαλούνται όπως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, εντατικοποιήσουν τους υγειονομικούς ελέγχους στις κολυμβητικές δεξαμενές περιοχών ευθύνης τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Π. ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και
Κοιν. Μέριμνας όλων των ΠΕ της χώρας
Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής
και Υγειονομικού Ελέγχου
Έδρες τους
2) Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής
και Υγειονομικού Ελέγχου ΠΕ της Περιφέρειας Αττικής
Έδρες τους

 1. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
  ( με την παράκληση να ενημερώσουν
  τους Δήμους αρμοδιότητας του)
 2. Υπουργείο Τουρισμού
  Γεν. Δ/νση Τουριστικής Πολιτικής
  Λ. Αμαλίας 12 10557 ΑΘΗΝΑ
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
 3. Γραφείο Υπουργού Υγείας
 4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
 5. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Δημ. Υγείας και Ποιότητας Ζωής
 6. Δ1δ(4)».

Πηγή: money-tourism.gr/

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 • ΤΟΠΙΚΑ
Οπτικοακουστικό υλικό ενόψει της ημερίδας, που συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 (10:00-17:00, Ιόνιος Ακαδημία – Κέρκυρα), με θέμα: “Ο Ιωάννης Καποδίστριας και οι ιστορικοί δεσμοί των Ιονίων Νήσων με τη Γενεύη”, στο πλαίσιο του συμποσίου “Ημέρες Ιωάννη Καποδίστρια” που θα λάβει χώρα στην Κέρκυρα (21-25/9/2022)