Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του διαδημοτικού Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Η σύσταση και εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του διαδημοτικού Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία του Οργανισμού.

Ο νέος φορέας είναι Νομικό πρόεσωπο Δημοσίου Δικαίου και ουσιαστικά διαδέχεται τον πρώην Οργανισμό Πρόνοιας Παιδείας και Αλληλεγγύης μετά την διαίρεση των Δήμων.

Ο ΣΥΚΟΙΠΑ (Σύνδεσμος Κοικνωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης), θα έχει υπό την εποπτεία του τα ΚΑΠΗ, τα ΚΗΦΗ (Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων), τη δομή Βοήθεια στο Σπίτι, τους Βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ.

Η διαδικασία εκλογής νέου επταμελούς διοικητικού συμβουλίου του νέου φορέα πραγματοποιήθηκε χθες ενώ χθες έγινε και η σύσταση σε σώμα.

Τα αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως:

Ζερβού Μαρία, Πρόεδρος.

Νικοπάσχος Δημήτριος, Αντιπρόεδρος (εκπρόσωπος Δήμου Βόρειας Κέρκυρας).

Αθανασίου – Δραγανίγου Κωνσταντίνα, μέλος (εκπρ. Δήμου Νότιας Κέρκυρας).

Γιώτης Θεοχάρης, μέλος.

Μάζη Αγάθη, μέλος.

Μωραίτης Σπυρίδων, μέλος.

Τόμπρου Χρυσούλα, μέλος.

Την τριμελή εκτελεστική επιτροπή απαρτίζουν οι: Ζερβού Μαρία ως Πρόεδρος και οι Αθανασίου – Δραγανίγου Κωνσταντίνα και Μωραίτης Σπυρίδων.

Η πρόεδρος του νέου φορέα κ. Μαρία Ζερβού σε σύντομη δήλωσή της ανέφερε μεταξύ άλλων:

“Επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την άψογη διαδικασία η οποία έγινε και παράλληλα να εκφράσω την βεβαιότητα ότι όλοι μας θα λειτουργήσουμε με πνεύμα συνεργασίας και ενδιαφέροντος για την επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν σε αυτούς τους ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς.”

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ
  • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ