Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας την Παρασκευή 13 Μαρτίου

Με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Παρασκευή 13 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας. Ακολουθεί η πρόσκληση:

“Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση (4η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 1ου Σχολικού Κέντρου Θιναλίων στην Αχαράβη, στις 13 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Ανακοινώσεις – Ερωτήσεις

Διαχείριση απορριμμάτων – Βραχυπρόθεσμος, Μεσοπρόθεσμος, Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός (Εισηγητές: κ. Σπυριδούλα Κόκκαλη, κ. Θεοφάνης Σκέμπρης, κ. Δήμαρχος)

Διαχείριση στερεών αποβλήτων – Οικονομικά στοιχεία (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

Ορισμός νέου/νέας Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος στο Δ.Σ του ΣΥΝ. ΚΟΙ. Π.Ε.

Ορισμός τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων καθώς και ορισμός του/της Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας – Διόρθωση της με αριθμό 2-11/2020 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Βόρειας Κέρκυρας) (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

Ορισμός νέου/νέας Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Ορισμός νέου/νέας Δημοτικού Συμβούλου στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας ως Πρόεδρο.

Ορισμός νέου/νέας Δημοτικού Συμβούλου στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας ως Αντιπρόεδρο.

Ορισμός νέου Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

Φιλόδημος ΙΙ (Εισηγητές: κ. Σπυρίδων Ασπιώτης και κ. Σπύρος Βάρελης)

Αίτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για λήψη απόφασης «Αντικατάστασης Δικαιούχου και Φορέα Υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων «Π.Δ.Ε.» του πρώην ενιαίου Δήμου Κέρκυρας που αφορούν τον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Ορισμός τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη στο Δ.Σ. της Διαδημοτικής Δ.Ε.Υ.Α. Κέρκυρας.

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν./Π.Ε. Κέρκυρας, του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Αυλιωτών (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μουζακίτης)

Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2020.

Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό Κωδικών Αριθμών του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Επανασύσταση Υγειονομικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος)

Αρτιότητες οικοπέδων”.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΤΟΠΙΚΑ