Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Hatta Association |COVID-19: Μέτρα, Δράσεις και Προτάσεις

Δεδομένης της δύσκολης και πρωτοφανούς κατάστασης που όλοι βιώνουμε, η Ομοσπονδία FedHATTA, για λογαριασμό ολόκληρου του κλάδου μας, παρακολουθεί το θέμα της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού COVID-19 και συντονίζει την ενημέρωση των τουριστικών γραφείων.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμός μας ΗΑΤΤΑ συνεργάζεται στενά με την ECTAA, το Ευρωπαϊκό μας όργανο, και με τα μέλη της σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να υπάρξει στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προκύψουν λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.

Η FedHATTA, σε συνεργασία με τους Συνδέσμους-μέλη της, αφουγκράζεται και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ξεχωριστά τα τουριστικά γραφεία σε όλη τη χώρα και έχει καταλήξει σε συγκεκριμένες θέσεις για το όλο ζήτημα και σε αιτήματα για λύσεις ανακούφισης των επαγγελματιών του τουρισμού, που σας παρουσιάζουμε παρακάτω.

Στο μεταξύ, ζητάμε από όλους σας να μας στείλετε εντός 48 ωρών τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και τις ανάγκες που έχετε λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί από τα μέτρα πρόληψης της περαιτέρω διασποράς του COVID-19, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι για την αντιμετώπισή τους την επόμενη ημέρα.

Σας ζητάμε δε να επιδείξετε την απαιτούμενη σύνεση και ψυχραιμία και να συμβάλετε με κάθε τρόπο στη μείωση του χρόνου κατά τον οποίο θα υπάρχει το πρόβλημα, ακολουθώντας κατά γράμμα τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για αυτοπεριορισμό και προσαρμογή του τρόπου εργασίας στις ασυνήθιστες συνθήκες.

“Η αρχική αναστολή από την Πολιτεία της πραγματοποίησης σχολικών εκδρομών στο εξωτερικό, και μετά και στο εσωτερικό, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (που θα επαναξιολογούνταν πριν τη λήξη του), καθώς και η ματαίωση για προληπτικούς λόγους των περισσότερων εκδηλώσεων και η προσωρινή αναστολή οποιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης σε όλη την επικράτεια, επέφεραν ήδη σοβαρό πρόβλημα και σημαντική οικονομική επιβάρυνση στις τουριστικές επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα στα τουριστικά γραφεία, τα οποία καλούνταν να επιστρέψουν τα καταβληθέντα ποσά στα σχολεία που δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν, χωρίς όμως να τα έχουν πια, αφού είχαν ήδη πληρώσει τους συνεργάτες τους (αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κλπ.) προκειμένου να οργανώσουν τις αντίστοιχες εκδρομές.

Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, ολόκληρη η χώρα τέθηκε σε κατάσταση «απαγόρευσης», αφού όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις και τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος (αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία κλπ.) έκλεισαν υποχρεωτικά για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς του COVID-19, ενώ και οι άλλες χώρες εξαγγέλλουν καθημερινά παρόμοιες απαγορεύσεις, έως και το κλείσιμο των συνόρων τους προς και από συγκεκριμένα κράτη. Είναι σαφές ότι, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν ταξίδια (ούτε από ούτε προς τη χώρα μας), με συνέπεια απανωτά αιτήματα για ακυρώσεις πακέτων από την πλευρά των καταναλωτών. Ακόμη και αν, λόγω της ασυνήθιστης ιδιαιτερότητας της κατάστασης, οι ακυρώσεις αυτές γίνουν με την παρακράτηση κάποιας μορφής ακυρωτικών, και πάλι τα τουριστικά γραφεία αδυνατούν να πραγματοποιήσουν επιστροφές ποσών που έχουν ήδη καταβάλει στους προμηθευτές τους, αν πρώτα δεν τα πάρουν πίσω από αυτούς.

Όσον αφορά δε ειδικά τα συνέδρια, η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για την αναστολή τους για 4 -προς το παρόν- εβδομάδες θα έχει συνέπειες και επιπλέον αναβολές σε βάθος εξαμήνου τουλάχιστον, γεγονός που συνιστά ένα ακόμη πλήγμα για τον κλάδο των τουριστικών γραφείων.

Ως συνέπεια της όλης κατάστασης, τα τουριστικά γραφεία αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα και στη συνολική λειτουργία των επιχειρήσεών τους (τα οποία αναμένεται να χειροτερέψουν κι άλλο, καθώς είναι άγνωστο πότε θα επανέλθει η ομαλότητα στο μέτωπο του COVID-19 και, κατά συνέπεια, στην ταξιδιωτική αγορά), αφού δυσκολεύονται ήδη να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδά τους (μισθοδοσίες, ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων, φορολογικές υποχρεώσεις κλπ.).

Ενόψει των παραπάνω, θεωρούμε ότι είναι ανάγκη να προβλεφθούν συγκεκριμένα μέτρα από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης, έτσι ώστε τα τουριστικά γραφεία να μπορέσουν να συνεχίσουν να υπάρχουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον τουρισμό και μετά την οριστική καταπολέμηση του COVID-19, και να μην πέσουν κι εκείνα θύματά του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ας σημειωθεί ότι η αναγγελθείσα αναστολή πληρωμής του ΦΠΑ και των φορολογικών υποχρεώσεων για 4 μήνες δεν επαρκεί ως μέτρο ανακούφισης, καθώς δεν θα καταστήσει εφικτό -από μόνη της- για τα τουριστικά γραφεία να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση.

 1. Τα οικονομικά βάρη από την έκτακτη κατάσταση στην οποία όλοι βρισκόμαστε θα πρέπει να τα επωμιστούν, αναλογικά, όλοι οι επαγγελματίες, και όχι μόνο τα τουριστικά γραφεία, με κίνδυνο να πάψουν τελικά να υπάρχουν. Κάθε ποσό που έχει εισπραχθεί για εκδρομές που δεν μπορούν αντικειμενικά να εκτελεστούν και για υπηρεσίες που δεν θα παρασχεθούν, θα πρέπει να επιστρέφεται από όλους τους προμηθευτές στο τουριστικό γραφείο, προκειμένου αυτό να το επιστρέφει τελικά στον καταναλωτή. Ακυρωτικά μπορούν να παρακρατούνται μόνο στις περιπτώσεις ακυρώσεων με πρωτοβουλία του καταναλωτή, ενώ δεν υπάρχει σχετική απαγόρευση για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης εκδρομής ή του ταξιδιωτικού πακέτου. Αυτή η εκδοχή, την δεδομένη στιγμή, είναι πλέον πρακτικά αδύνατη. Ομοίως θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία όσον αφορά τις πληρωμές και την ακυρωτική πολιτική για συνέδρια που αναβάλλονται ή ακυρώνονται λόγω της απαγόρευσης διεξαγωγής τους, καθώς και να μην παρακρατούνται γι’ αυτά ακυρωτικά.
 2. Θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από όλους τους ενδιαφερόμενους ώστε να αναζητείται τρόπος να μετατίθενται χρονικά οι σχολικές εκδρομές, τα ταξιδιωτικά πακέτα και τα συνέδρια, αντί να ακυρώνονται, και οι τουριστικοί επαγγελματίες-προμηθευτές θα πρέπει να διευκολύνουν τη διαδικασία αυτή και όχι να θέτουν επιπρόσθετα εμπόδια.
 3. Τα τουριστικά γραφεία χρειάζεται να τύχουν μιας έκτακτης επιχορήγησης από την Πολιτεία (π.χ. χορήγηση άτοκου δανείου με κρατική εγγύηση).
 4. Να τους χορηγείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για 4 μήνες. Να μην υπάρχει δε παρακράτηση για τη χορήγηση φορολογικής / ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τη διάρκεια αυτών των 4 μηνών.
 5. Να μην ισχύσει γι’ αυτά η προκαταβολή φόρου εισοδήματος για την παρούσα χρονιά.
 6. Να υπάρξει αναστολή καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των τουριστικών γραφείων για 4 μήνες ή οικονομική υποστήριξη του κλάδου, με επιδοτήσεις μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών και άλλων υποχρεώσεων, προκειμένου να παραμείνουν στις θέσεις τους οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και να μη βρεθεί η ελληνική οικονομία και πάλι στην προηγούμενη κατάσταση της οικονομικής κρίσης, με αύξηση της ανεργίας.
 7. Να υπάρξει αναστολή καταβολής του ΦΠΑ για 4 μήνες.
 8. Να δοθεί η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών που υπάρχουν και αυτών που θα προκύψουν ως το τέλος του προβλήματος, τόσο για τις φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές όσο και για τις τραπεζικές υποχρεώσεις.
 9. Όσον αφορά ειδικά τα συνέδρια, είναι απαραίτητο:
 • Να αρθούν οι περιορισμοί στις ημερομηνίες διεξαγωγής και τους προορισμούς που ισχύουν σε ΕΟΦ και ΣΦΕΕ για τα επιστημονικά/ιατρικά συνέδρια, μέχρι την οριστική άρση των μέτρων που αφορούν στον COVD-19 διεθνώς. Και
 • Να υποστηριχθούν οι προμηθευτές του κλάδου (συνεδριακά κέντρα και ξενοδοχεία, δορυφορικά ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες), ώστε να μπορούν να λειτουργούν ευέλικτα όσον αφορά την αναβολή των υπηρεσιών τους για συνέδρια που αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν.

Οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση για τα παραπάνω θα έχει αποτέλεσμα για τη βιωσιμότητα των τουριστικών γραφείων αν είναι άμεση και αν αφορά όλες τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την έκτακτη κατάσταση.”

CΟVID-19: Social Responsibility Issues

FEDHatta would like to inform you that to support the measures to limit the spread of COVID-19, we are working remotely until further notice, with only essential tasks being seen to in the office.

The safety of our employees and partners must come first, but we are committed to providing uninterrupted service and support of our clients and stakeholders. We will be fully available and plan to continue our work as usual, except that we will be it doing remotely.

The sooner we can control what is now officially a pandemic, the sooner we can return to business as usual, making it imperative for everyone to act responsibly. These are trying times, especially for our friends in China and Italy, and the impact worldwide, especially in the tourism industry is bound to be severe.

We ask for your understanding in our effort to control the spread of the virus in our country and ask you to share the responsibility by doing your part.

Meanwhile, we remain at your service.

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΤΟΠΙΚΑ
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ