Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Συνεδριάζει την Παρασκευή 27 Μαρτίου με τηλεδιάσκεψη του Περιφερειακό Συμβούλιο

Με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Παρασκευή 27 Μαρτίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων. Ακολουθεί η πρόσκληση:

“Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167-169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 4071/11-4-2012, το άρθρο 10, την αριθμ. 11/11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, το αριθμ.πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και το αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 21ης, 22ης , 23ης, 24ης , 25ης, 26ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

ΘΕΜΑ 2ο: Επιπτώσεις Covid-19 στην τουριστική βιομηχανία.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα για θέματα Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

ΘΕΜΑ 3ο: 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

ΘΕΜΑ 4ο: Προσδιορισμός του ωρομισθίου του έκτακτου προσωπικού που προσλαμβάνεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Τροποποίησης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Συμβάσεως για την δημοπράτηση έργου με τίτλο
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ » προυπ/σμου 450.000,00 €.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης Λιμένος Πισσαετού.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

ΘΕΜΑ 8ο: Σύναψη Προγραμματικής Συμβάσεως με Ενορία Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κομηλιού
για έναρξη των διαδικασιών αναθέσεως της Τεχν. Βοήθειας με τίτλο «Υπηρεσία Τεχν. Βοήθειας στην αποκατάσταση πέντε (5) εκκλησιών στους οικισμούς Αθανίου-Δραγάνου-Κομηλιού» προϋπ. 73.800 €.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

ΘΕΜΑ 9ο: Σύναψη Προγραμματικής Συμβάσεως με ενορία Ι.Ν. Υπαπαντής του Κυρίου, Δραγάνου για έναρξη των διαδικασιών αναθέσεως της Τεχν. Βοήθειας με τίτλο «Υπηρεσία Τεχν. Βοήθειας στην
αποκατάσταση πέντε (5) εκκλησιών στους οικισμούς Αθανίου- Δραγάνου- Κομηλιού» προϋπ.
73.800,0€.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

ΘΕΜΑ 10ο: Σύναψη Προγραμματικής Συμβάσεως με Ενορία Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αθανίου για έναρξη των διαδικασιών αναθέσεως της Τεχν. Βοήθειας με τίτλο «Υπηρεσία Τεχν. Βοήθειας στην
αποκατάσταση πέντε (5) εκκλησιών στους οικισμούς Αθανίου- Δραγάνου- Κομηλιού» προϋπ.
73.800 €.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

ΘΕΜΑ 11ο: “Σύναψη Προγραμματικής Συμβάσεως με Ενορία Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αθανίου για έναρξη των διαδικασιών αναθέσεως της Τεχν. Βοήθειας με τίτλο «Υπηρεσία Τεχν. Βοήθειας στην αποκατάσταση πέντε (5) εκκλησιών στους οικισμούς Αθανίου- Δραγάνου- Κομηλιού» προϋπ. 73.800 €”.(Αφορά τον Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Αθανίου)
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

ΘΕΜΑ 12ο: Επανασύσταση της Υγειονομικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα για θέματα Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΜΗΡΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» , ορισμός μέλους Επιτροπής Παρακολούθησης και εξουσιοδότηση υπογραφής της στην Περιφερειάρχη.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

ΘΕΜΑ 14ο: Εισήγηση για εξαίρεση του Επιστημονικού Συνεργάτη του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη επί θεμάτων Κοινωνικής Συνοχής, Δημόσιας Υγείας και Απασχόλησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, από τον περιορισμό άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

ΘΕΜΑ 15ο: Κατάργηση των Α.Τ Λευκίμμης και Αχιλλείου.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα για θέματα Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης για το νομοσχέδιο με τίτλο ‘Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας’ με το οποίο προωθείται η κατάργηση των 36 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.ΣΑ. Για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 17ο: Πανδημία Κορωνοϊού, η κατάσταση στα νησιά μας και Μέτρα προστασίας της Υγείας του λαού στα νησιά μας. Τι μέτρα λήφθησαν, ώστε αντί να καταργηθεί η ΜΕΘ στο νοσοκομείο Αργοστολίου, να ενισχυθεί με το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να λειτουργήσει. Μέτρα προστασίας των εισοδημάτων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών.
Εισηγητής: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού”.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ